Ủy ban nhân dân huyện triển khai công tác tiêm vác xin Covid - 19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
  • Cập nhật: 22/04/2022
  • Lượt xem: 2746 lượt xem

Ủy ban nhân dân huyện vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác tiêm phòng vắc xin Covid - 19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện, tới các đồng chí Hiệu trưởng các trường từ bậc học Mầm non đến THCS trên địa bàn huyện. Đồng chí Đinh Hải Nam - Ủy viên BTV huyện ủy, PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.


Theo kế hoạch của UBND huyện về việc tiêm phòng vắc xin Covid - 19  với mục tiêu chung, phòng chống  dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng Covid - 19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; nâng cao tỷ lệ miễn dịch cho cộng đồng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid - 19.

Sau khi triển khai kế hoạch đồng chí Đinh Hải Nam - Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện kết luận hội nghị, yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường học có học sinh trong độ tuổi tiêm phòng cần thực hiện nghiêm túc kế hoạch của UBND huyện về  triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng chống Covid - 19. Căn cứ vào phân bổ vắc xin của tỉnh để triển khai thực hiện, chủ động kiểm tra, giám sát các đối tượng đủ điều kiện tiêm phòng, chuẩn bị các phương án đảm bảo sẵn sàng xử lý kịp thời những trường hợp sảy ra tai biến sau tiêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong tiêm chủng, chuẩn bị đầy đủ cở sở vật chất, nhân lực, lựa chọn điểm tiêm và không gian phù hợp đẻ triển khai công tác tiêm chủng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở về kế hoạch tiên vắc xin phòng Covid - 19./.

Bích Thọ - Vũ Trịnh( Trung Tâm VH, TT, DL và TT Yên Lập)