Về tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-19
  • Cập nhật: 29/04/2021
  • Lượt xem: 5936 lượt xem

Ngày 29/4/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện ban hành Văn bản số 516/CV-BCĐ về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới.

Qua đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn

1.1. Tiếp tục chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tuân thủ 5K tại các trường học, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ quan, doanh nghiệp, cụm công nghiệp, hoạt động văn hóa - lễ hội, hoạt động thể thao tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, bệnh viện, cơ sở y tế,… thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý. Đặc biệt, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các đơn vị, tổ COVID-19 cộng đồng thường xuyên hướng dẫn, giám sát việc tuân thủ các biện pháp 5K tại các đám cưới, đám ma, các hoạt động tập trung đông người trên địa bàn.

1.2. Chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện và tuyên truyền vận động Nhân dân hạn chế đi thăm quan, du lịch, tham gia lễ hội ngoài địa bàn tỉnh, nhất là các vùng có dịch, những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao; đặc biệt là dịp nghỉ Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2021.

Trong trường hợp thực sự cần thiết phải đảm bảo tuân thủ các biện pháp 5K; thường xuyên bật và sử dụng ứng dụng Bluezone, khai báo y tế qua QR-Code trong suốt thời gian ra khỏi địa bàn tỉnh. Khi trở về phải khai báo y tế điện tử qua ứng dụng NCOVI, Vietnam Health Declaration (trong trường hợp có sử dụng điện thoại thông minh) hoặc khai báo y tế tại cơ quan y tế nơi cư trú).

1.3. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở thuộc quyền quản lý thực hiện tự rà soát, đánh giá các quy định về đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19; cập nhật điểm tự đánh giá lên hệ thống Bản đồ an toàn COVID-19 quốc gia. Thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

1.4. Chủ động xây dựng, cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịchCOVID-19 theo phương châm bốn tại chỗ, thần tốc.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp và Công trình công cộng, UBND các xã, thị, trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh, cách ly y tế, theo dõi y tế sau cách ly. Đặc biệt, giám sát chặt chẽ các trường hợp công dân Việt Nam/chuyên gia nước ngoài đến/trở về từ các quốc gia đang có dịch COVID-19 mới nổi, chưa được kiểm soát.

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường hoạt động rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc quản lý di biến động dân cư tại nơi cư trú, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Ban Biên tập