Về tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025
  • Cập nhật: 04/06/2021
  • Lượt xem: 14909 lượt xem

Theo Quy chế số 13/QC/BTGTW ngày 29/01/2021 về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025; Văn bản số 191/CV-HU ngày 31/5/2021 về việc tuyên truyền tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025

Theo đó, Đối tượng áp dụng và điều kiện tham gia: Văn nghệ sỹ, nhà báo, nhà nghiên cứu, hoạt động văn hóa, cán bộ, đảng viên, nhân dân có tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và có hồ sơ tham dự Giải thưởng gửi về một trong các địa chỉ sau: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các hội văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản của Trung ương, hoặc ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an. Người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập ở ngoài nước; người nước ngoài có tác phẩm, hồ sơ phù hợp với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao xét chọn, gửi dự Giải thường đúng với Quy chế Giải thưởng.

Về phạm vi giải thưởng: Ban Tuyên  giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện Giải thưởng ví hai làn trao giải trong một nhiệm kỳ (02 lần trao giải thưởng/5 năm).

Xét tặng giải thưởng sáng tác đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, công trình nghiên cứu, lỹ luận, phê bình văn học, nghệ thuật thuộc các lĩnh vực: Văn học; Âm nhạc; Sân khấu; Mỹ thuật; Điện ảnh (tác phẩm điện ảnh, pham truyền hình); Nhiếp ảnh; Múa; Kiến trúc; Văn nghẹ dân gian; Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số; Báo chí (Baosin, tạp chí in, báo tạp chí điện tử, phát thanh, truyền hình); Xuất bản.

Xét tặng giải thưởng quảng bá đối với tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thuộc các lĩnh vực: Văn nghệ dân gian (sưu tầm); Báo chí (cơ quan báo chí đăng phát); Xuất bản (quảng bá, phát hành sách); Trung tâm văn hóa thông tin; đơn vị sản xuất pham; Phát hành phim, chiếu phim; Di tích lịch sử, văn hóa; Bảo tàng; Thư viện; Đơn vị biểu diễn nghệ thuật; Nghệ sỹ thể hiện nhiều và thành công về chủ đề này.

Về cơ cấu giải thưởng

Đối với địa phương, đơn vị: Tùy số lượng tác phẩm, hồ sơ quảng bá nhận được để xét tặng giải thưởng ở địa phương; cơ quan, đơn vị và lựa chọn tác phẩm có chất lượng cao, hồ sơ có thành tích quảng bá xuất sắc gửi tham dự giải thưởng ở Trung ương.

Đối với Trung ương: 01 giải A, 05 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích cho từng loại hình sáng tác văn hoạc, nghệ thuật, báo chí, xuất bản.

Không quá 55 giải thưởng quảng bá (đồng hạng) cho tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.

Trong trường hợp Hội đồng chấm Chung khảo Trung ương xét thấy có thể trao tặng nhiều hơn số lượng giải theo quy định, thì Hôi đồng báo cáo Ban Chỉ đạo Giải thưởng và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương xem xét, quyết định.

Trong trường hợp có tác phẩm sáng tác, hoặc hoạt động quảng bá đặc biệt xuất sắc được Hội đồng chấm Chung khảo và Ban Chỉ đạo Giải thưởng đề xuất lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ xem xét trao Giải đặc biệt (cao hơn Giải nhất).

Về thời gian xét tặng trao giải

Đợt I, xét tặng giải thưởng đối với tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2022; tổng kết, trao giải thưởng dịp tháng 5/2023.

Đợt II, xét tặng giải thưởng đối với tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá trong thời gian từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2024; tổng kết, trao giải thưởng dịp tháng 5/2025.

Xem chi tiết nội dung Quy chế Tại đây

Ban Biên tập