Xã Phúc Khánh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày pháp luật Việt Nam
  • Cập nhật: 04/11/2022
  • Lượt xem: 1625 lượt xem

Ngày 03/11, khu Vông, xã Phúc Khánh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày pháp luật Việt Nam, đây là khu được UBND xã Phúc Khánh chọn tổ chức điểm. Tới dự có đồng chí Bùi Tiến Vỹ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, lãnh đạo xã Phúc Khánh và bà con nhân dân khu Vông.

Hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động, Ban công tác Mặt trận khu Vông, xã Phúc Khánh   đã có nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đến nay đời sống của nhân dân trong khu được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 33 triệu đồng/người/năm, tăng 1,7 triệu đồng so với năm 2021, có nhiều hộ đạt trên 200 triệu đồng/năm, trong khu không có hộ đói, số hộ nghèo, cận nghèo giảm còn hơn 50 hộ; số hộ khá giàu tăng nhanh, đường làng ngõ xóm thường xuyên được duy tu, sửa chữa đảm bảo thông thoáng. Năm 2022 nhân dân trong khu đã duy tu, sửa chữa được hơn 600m đường giao thông liên thôn, 2,5 km đường nội đồng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; phong trào hiếu học được các gia đình, dòng họ quan tâm, tình hình an ninh trật tự xã hội luôn được ổn định. Qua bình xét năm 2022, khu Vông có 146 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" đạt 71%, 46 gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục; khu dân cư đạt danh hiệu "Khu dân cư văn hóa năm 2022”.


Đồng chí Bùi Tiến Vỹ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trao Giấy khen của UBND huyện cho khu đạt danh hiệu "Khu dân cư văn hóa năm 2022”.


Lãnh đạo UBND xã Phúc Khánh tặng Giấy khen cho các khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa 3 năm liên tục.

Để nghi nhận những kết quả đạt được UBND huyện Yên Lập tặng Giấy khen cho khu Vông đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2022; UBND xã Phúc Khánh tặng Giấy khen cho các khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa 3 năm liên tục và ký giao ước thi đua năm 2023./.

Bích Thọ - Lê Luân (Trung tâm, VH, TT, DL và TT Yên Lập)