Xã Thượng Long nỗ lực về đích nông thôn mới
  • Cập nhật: 29/11/2019
  • Lượt xem: 28453 lượt xem

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Thượng long, huyện Yên Lập đã và đang huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.


Trong những năm qua tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM để đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng đến nay đã có 14/14 thôn được xây dựng nhà văn hóa đạt theo tiêu chuẩn nông thôn mới, các công trình đường giao thông được đầu tư cơ bản đối, hiện nay toàn có 15 km dường xã đã được cứng hóa bằng bê tông xi măng và láng nhựa; Đối với các tuyến đường trục thôn, xã có  gần 16 km, trong đó đã được cứng hóa bằng bê tông là gần 9 km đạt trên  50%. Đối với các tuyến đường ngõ thôn, hiện nay xã có 21,91 km, trong đó đã cứng hóa được 11 km đạt 50 %; từ năm 2010 đến nay xã đã huy động được tổng nguồn vốn đạt gần 30 tỷ đồng để xây dựng nông thôn. Trong đó tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia đóng góp tiền, hiến đất đai, tài sản, hoa màu để có mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, nhà văn hóa, sân thể thaoÔng Dương Viết Lý ở khu Dân chủ, xã Thượng long cho biết. Thực hiện chủ trương  xây dựng nông thôn mới, gia đình tôi hiến đất và tài sản trên đất để làm đường giao thông nông thôn mà không cần đền bù gì cả, giờ con đường đã làm xong, gia đình tôi và bà con trong khu rất phấn khởi giờ đây đi lại dễ dàng, không lầy lội như trước đây nữa.


 Từ khi thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, những ngôi nhà khang trang kiên cố ngày một nhiều, đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa sạch sẽ đi lại thuận tiện góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo tính đến giảm còn 10,89%.Để xây dựng thành công NTM, Đảng bộ, chính quyền xã xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trong tâm. Vì vậy, xã đã huy động mọi nguồn lực, trong đó giải pháp được chú trọng là đẩy mạnh tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của bà con các dân tộc trong xã,  từ đó đạt được sự đồng thuận và ủng hộ của đông đảo nhân dân. Ông Nguyễn KimThành, Chủ tịch UBND xã Thượng Long, huyện Yên Lập cho biết: Trong 9 năm triển khai có rất nhiều thuân lợi nhất là sự đồng thuân của nhân dân thấy được việc xây dựng NTM làm cho làng xã ngày càng khang trang hơn, nhân dân được hưởng lợi nhiều hơn từ xây dựng NTM.

Sau gần 9 năm phấn đấu xây dựng nông thôn mới, đến nay cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, bộ mặt làng được thay đổi, tỷ lệ hộ giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo ngày một giảm; có được như ngày nay ngoài ngân sách nhà nước, có sự đóng góp không nhỏ của nhân dân trong xã./. 

Bài, ảnh: Bích Thọ - Vũ Trịnh( Đài TT Yên Lập)