Xuân Thủy tích cực chăm sóc cây vụ đông
  • Cập nhật: 08/11/2021
  • Lượt xem: 3614 lượt xem

Ngay sau khi hoàn thành sản xuất vụ mùa năm 2021, xã Xuân Thủy đã tích cực chỉ đạo bà con nông dân chủ động triển khai kế hoạch sản xuất cây màu vụ đông, đến thời điểm hiện nay trên tất cả các cánh đồng đều trải rộng một màu xanh đủ các loại đỗ, ngô, dưa leo.... đang phát triển tốt, với quyết tâm thắng lợi nâng cao thu nhập.

Những năm gần đây, vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính của bà con nông dân trong xã Xuân Thủy góp phần quan trọng nâng cao thu nhập cho người nông dân trên cùng một diện tích.  Giai đình chị Đinh Thị Thanh Huyền xã Xuân Thủy là một trong những hộ liên tục duy trì phong trào trồng cây vụ đông nhất là cây rau màu các loại. Vụ đông này, gia đình chị trồng dưa leo và đỗ cuve để tăng thêm thu nhập; Chị Đinh Thị Thanh Huyền - khu 3, xã Xuân Thủy cho biết: "  Vụ đông này trồng dưa với diện tích là 1 sào đạt hiệu quả cao hơn so với các cây trồng khác. Cây dưa bón phân đúng thời kỳ chú ý đến sâu bệnh kịp thời"


Tổ khuyến nông xã tích cực xuống đồng ruộng cùng với bà con theo dõi cây trồng vụ đông

Là một trong những xã đi đầu trong  trồng cây vụ đông của huyện Theo kế hoạch vụ đông năm nay, bà con nông dân xã Xuân Thủy gieo trồng 150 ha ngô và rau màu các loại, trong đó diện tích ngô đông là 95ha. Đến thời điểm này bà cong nông dân đang tập trung bón phân, làm cỏ và phòng trừ sâu bệnh. Chính quyền địa phương tích cực chỉ đạo bà con nông dân mở rộng diện tích các loại cây trồng muộn, đồng thời chỉ đạo tổ khuyến nông bám nắm đồng ruộng cùng với bà con đánh giá kết quả sản xuất, kịp thời khắc phục khó khăn đảm bảo diện tích đã trồng.

Chị Đinh Thị Son- Tổ trưởng Tổ khuyến nông xã cho biết:  " Để đảm bảo năng suất cho cây vụ đông, tổ khuyến nông chúng tôi liên tục xuống đồng ruộng để thăm nắm tình hình sâu bệnh để khuyến cáo bà con phun đúng thuốc đúng thời gian để đảm bảo năng xuất cây trồng vụ đông"


Nông dân xã Xuân Thủy ra đồng chăm sóc cây vụ đông

Xác định vụ đông vẫn là vụ sản xuất chính, do đó để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra chính quyền địa phương chỉ đạo bà con đa dạng hóa các loại cây trồng vụ đông theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng gieo trồng những loại cây trồng có năng xuất, giá trị kinh tế cao phù hợp với đất đai trình độ thâm canh ở địa phương.

Ông Hoàng Ngọc Minh- Phó chủ tịch UBND xã Xuân Thủy cho biết: “Đến nay phát triển cây vụ đông, riêng cây ngô đông có trên 90 ha, cây ràu màu các loại có hơn 40 ha. Theo đánh giá của chính quyền địa phương cây ngô đông và cây ràu màu đang trong giai đoạn thời kỳ phát triển rất tốt. Khả năng đem lại năng xuất cao cho bà con nông dân"

Những kết quả sản xuất vụ đông trên địa bàn xã Xuân Thủy là minh chứng tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng mùa vụ, đưa sản xuất vụ đông trở thành sản xuất chính trong năm góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương./.

Bài, ảnh: Hồng Vân- Vũ Trịnh ( Đài TT Yên Lập)