Yên Lập: Đoàn kiểm tra, giám sát số 1 của Ủy ban bầu cử huyện kiểm tra công tác bầu cử tại xã Thượng Long
  • Cập nhật: 07/05/2021
  • Lượt xem: 2835 lượt xem

Ngày 7/5, Đoàn giám sát số 01 do đồng chí Trần Việt Hùng- TUV, Bí thư Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Thượng Long. Cùng đi có các đồng chí trong thành viên Ủy ban bầu cử huyện.Đoàn đã kiểm tra tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Thượng Long. Qua kiểm tra đến thời điểm này, xã Thượng Long đã thực hiện cơ bản các bước và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo luật định như: thành lập Ủy ban Bầu cử (UBBC), xác định số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND được bầu thực hiện đúng quy định và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền; hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND xã; lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Đến thời điểm này, tổng số cử tri của xã 4.456 cử tri. Sau hội nghị hiệp thương lần 3 tổng số ứng cử viên HĐND xã là 39, được bầu 22 đại biểu.


Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trần Việt Hùng- TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả xã Thượng Long đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử, đồng thời chỉ rõ một số hạn chế và yêu cầu xã quan tâm nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời chỉ đạo, xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Tiếp tục rà soát, theo dõi danh sách cử tri để phát hiện sai sót, nhầm lẫn, lưu ý những trường hợp đang chấp hành án, mất năng lực hành vi dân sự. Song song với đó, cần có kế hoạch và phương án đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Kiểm tra thống kê cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; thực hiện chế độ, thông tin báo cáo theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu được ý nghĩa của cuộc bầu cử, lựa chọn để bầu những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN./.

Thực hiện: Hồng Vân- Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập)