Yên Lập: Đoàn thanh niên Cơ quan chính quyền huyện ra quân chiến dịch phòng, chống dịch Covid-19
  • Cập nhật: 12/05/2021
  • Lượt xem: 8210 lượt xem

Chiều ngày 11/5, Đoàn Thanh niên Cơ quan chính quyền (CQCQ) huyện Yên Lập ra quân chiến dịch tình nguyện "Rửa tay sát khuẩn vì cộng đồng" phòng, chống dịch Covid-19.
Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, tinh thần sáng tạo, đổi mới cách thức hoạt động tình nguyện. Đoàn Thanh niên CQCQ huyện Yên Lập đã triển khai công tác tình nguyện xung kích tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thị trấn, như: Điểm Bến xe khách Yên Lập,  điểm cây ATM Ngân hàng Agribank  Yên Lập; với hình thức: trang bị nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn tại nơi đông người qua lại; dựng pa nô, treo băng zôn với khẩu hiệu tuyên truyền nội dung phòng, chống dịch Covid-19, quy trình rửa tay khử khuẩn, khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh và thông điệp 5k của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch covid-19.Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ; đồng thời tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phòng, chống dịch Covid-19, từ đó góp phần cùng với cả nước quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 ./.

Thực hiện: Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)