Yên Lập: Giám sát công tác đảm bảo An toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện
  • Cập nhật: 17/05/2022
  • Lượt xem: 1341 lượt xem

Nhằm thực hiện có hiệu quả Tháng hành động vềAn toàn vệ sinh lao độngnăm 2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Yên Lập vừa phối hợp tổ chức đoàn giám sát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (SXKD) trên địa bàn huyện.


Giám sát công tác đảm bảo ATVSLĐ tại công ty TNHH Mirae SoongWon Vina


Giám sát công tác đảm bảo ATVSLĐ tại công ty tại Công ty may số 6 Sông Hồng, tại Cụm công nghiep trấn Yên Lập

Trong dip này BTV LĐLĐ huyện chủ trì phối hợp với Phòng LĐTBXH và các cơ quan chức năng của huyện trực tiếp giám sát tại 6 doanh nghiệp có số lượng từ 50 lao động trở lên, đang sản xuất kinh doanh các ngành nghề có nguy cơ cao về mất ATVSLĐ như: Khai thác khoáng sản, may mặc, sản xuấn đồ chơi trẻ em, sản xuất vật liệu xây dựng…

Thông qua chương trình giám sát, giúp cho chủ doanh nghiệp hiểu và quan tâm đầy đủ hơn đến công tác ATVSLĐ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Từ đó, hạn chế tình trạng mất ATVSLĐ, bảo đảm an toàn trong sản xuất tại các doanh nghiệp./.

Hồng Vân ( Trung tâm VH,TT,DL & Truyền thông)