Yên Lập hoàn thành gieo cấy lúa xuân 2021
  • Cập nhật: 22/02/2021
  • Lượt xem: 6513 lượt xem

Đến thời điểm ngày hôm nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện Yên Lập đã hoàn thành tiến độ gieo cấy lúa xuân. Trên 96% số diện tích đảm bảo nước tưới tiêu, lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Đối với diện tích bị hạn, các ngành chức năng và các địa phương đã vận động người dân chuyển đổi sang trồng cây màu.

Theo Kế hoạch Vụ xuân năm nay huyện Yên Lập gieo cấy trên 2.800ha lúa, gồm các giống  lúa lai và lúa chất lượng cao chiếm hơn 2.500ha. Chủ yếu là các giống lúa như: Nhị ưu 838, Nhị ưu số 7, CT 16, J02, Thái xuyên 111 còn lại là các giống lúa Nếp; lúa thuần khác...

 

Bà con nông dân trên địa bàn xã Phúc Khánh gieo cấy lúa xuân

Đến thời điểm này, diện tích trà xuân sớm đã bắt đầu bén rễ, hồi xanh. Để đảm bảo cho sản xuất vụ xuân đạt năng suất và sản lượng. Thành viên Ban chỉ đạo sản xuất huyện: Phòng Nông nghiệp; Trạm khuyến nông; cùng lãnh đạo các xã, thị trấn tuyên truyền và trực tiếp hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc lúa mới cấy, trong đó chú trọng giữ mực nước phù hợp trên bề mặt ruộng để tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt; Chăm bón đúng kỹ thuật và thường xuyên theo dõi, phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Ðể đảm bảo mùa vụ đạt năng suất cao, ngoài sự chỉ đạo của chính quyền cơ sở thì người dân cần tích cực chủ động các biện pháp chăm sóc từ khi gieo cấy đến khi thu hoạch. Khuyến cáo nông dân thường xuyên theo dõi đồng ruộng, phát hiện kịp thời diện tích bị nhiễm các loại sâu, bệnh hại để phòng trừ kịp thời./.

Hồng Vân - Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập)