Yên Lập: Hội nghị BTV Huyện ủy
  • Cập nhật: 01/12/2022
  • Lượt xem: 1531 lượt xem

Ngày 1/12, BTV huyện ủy Yên Lập tổ chức hội nghị tổng kết một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Việt Hùng, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe UBND huyện báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Theo đó năm 2022 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Yên Lập tiếp tục được duy trì và phát triển. Các chỉ tiêu pháp lệnh có 8/8 chỉ tiêu đạt và vượt, các chỉ tiêu hướng dẫn có 21/22 chỉ tiêu đạt và vượt. Trong phát triển kinh tế thực hiện mỗi xã một sản phẩm OCOP, trong năm đã có 07 sản phẩm đạt tiêu chuẩn  sản phẩm OCOP, trong đó 1 sản phẩm được nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao là (gạo nếp Gà gáy Mỹ Lung); 01 sản phẩm đạt hạng OCOP 4 sao là (Mật ong Hoa hồng Phúc An); công tác xây dựng nông thôn mới, tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt được, chủ động phối hợp lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng được quan tâm và tiếp tục thu hút các nhà đầu tư vào Cụm công nghiệp Lương Sơn; phối hợp với nhà đầu tư tập trung xây dựng Cụm công nghiệp xã Đồng Lạc; ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 165.877/98.700 triệu đồng, đạt 168,1% so với dự toán, ước tổng chi ngân sách huyện: 660.172/471.528 triệu đồng, đạt 140% so dự toán, bằng 108,1% cùng kỳ; lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, chế độ an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ cương nề nếp đạt được những kết quả tích cực, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng quy định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy Yên Lập Trần Việt Hùng, biểu dương những kết quả mà huyện nhà đạt được trong năm 2022, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đồng chí cũng lưu ý trong năm 2023, UBND huyện tiếp tục tập trung các nguồn thu để phát triển kinh tế, xây dựng kế hoạch đấu giá đất cho phù hợp, quan tâm và phát triển các sản phẩm OCOP, và quan tâm phát triển hơn nữa về các mô hình phát triển kinh tế trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Bích Thọ - Vũ Trịnh (Trung tâm VH - TT - DL và TT)