Yên Lập: Hội nghị hành chính giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023
  • Cập nhật: 17/12/2022
  • Lượt xem: 1872 lượt xem

Chiều ngày 16/12, UBND huyện Yên Lập tổ chức hội nghị hành chính, giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị của huyện, các trường học, các xã, thị trấn. Tới dự có đồng chí Bùi Hồng Hoàng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hà Việt Hùng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị; hiệu trưởng các trường học; chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua một số chủ trương, biện pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công; một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2023; quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2023. Quyết định giao dự toán ngân sách năm 2023. Quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2023; Kế hoạch sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2022 - 2023. Kế hoạch đảm bảo an ninh trật, trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023.

Theo đó các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo năm 2023 của huyện Yên Lập là tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện hai nhiệm vụ trọng điểm về phát triển kinh tế  “Phát triển kinh tế đồi rừng trọng tâm là phát triển cây gỗ lớn, cây dược liệu, cây ăn quả” và “Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” về sản xuất nông lâm nghiệp – thủy sản; xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển và phát triển bền vững, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung phát triển kinh tế đồi rừng; phát triển trồng mới 340ha cây quế tai các xã Trung Sơn, Thượng Long, Xuân An; tập trung các nguồn lực triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phấn đấu tăng thêm 04 khu dân cư đạt chuẩn NTM, 02 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và thực hiện tốt, có hiểu quả các nhiệm vụ trong tâm khác.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đồng tình với các mục tiêu đặt ra, trong đó có cả những mục tiêu tổng quát cũng như mục tiêu giao cho từng ngành, từng đơn vị. Quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành sớm các mục tiêu. Cùng với đó các đại biểu cũng đưa ra một số ý kiến, giải pháp để thực hiện các mục tiêu giao. Trong đó tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Việt Hùng- Phó bí thư Huyện ủy , Chủ tịch UBND huyện yêu cầu. Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần phải phát huy nội lực, sáng tạo để có nhiều những giải pháp, cách làm mới nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu.phát triển triển kinh tế; các lĩnhvực văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

 

Bích Thọ - Vũ Trịnh (Trung tâm VH - TT - DL và TT)