Yên Lập: Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các Nghị quyết hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hànhTrung ương Đảng khóa XIII
  • Cập nhật: 21/07/2022
  • Lượt xem: 2058 lượt xem

Trong 2 ngày 21,22/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại điểm cầu Yên Lập, tham gia hội nghị có đồng chí Trần Việt Hùng- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Hà Việt Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Bùi Hồng Hoàng- Phó Bí thư TT Huyện ủy; Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Các ban xây dựng Đảng, Lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội; Bí thư, Phó Bí thư các chi Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn; Đảng viên Đảng bộ cơ quan khối Đảng- Đoàn thể.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đường truyền từ điểm cầu của Tỉnh đến điểm cầu của huyện với tỉ lệ Đảng viên tham gia học tập đạt 99%.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu học tập về Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến  năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20- NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 67- NQ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cho cấp ủy, chính quyền và cán bộ, Đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản và những quan điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng thời, trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, bám sát chương trình hành động thực tiễn ở đơn vị, địa phương. Tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân./.

Hồng Vân - Vũ Trịnh ( Trung tâm VH-TT-DL và TT)