Yên Lập: Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH trưng ương Đảng khóa XIII
  • Cập nhật: 05/12/2022
  • Lượt xem: 1350 lượt xem

Sáng 5/12, Bộ Chính Trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương.


Toàn cảnh tại điểm cầu huyện Yên Lập

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Yên Lập, có các đồng chí, Ủy viên BTV Huyện ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó các Ban xây dựng Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng, phó các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; phó các ban HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan: Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thuế khu vực Cẩm Khê - Yên Lập, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Yên Lập, các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan khối Đảng - Đoàn thể, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện, Đảng bộ BCH quân sự huyện.

Theo chương trình làm việc, các đại biểu được nghe Báo cáo viên Trung ương truyền đạt những nội dung chủ yếu các chuyên đề của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị sẽ diễn ra trong 02 ngày từ ngày 5 đến ngày 6/12/ 2022.

Sau hội nghị trực tuyến BTV Huyện ủy đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục tiến hành tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng đến các đồng chí đảng viên chưa tham gia hội nghị trực tuyến với nội dung và thời gian phù hợp, hoàn thành trước ngày 23/12/2022.

Bích Thọ - Xuân Đôn (Trung Tâm VHTTDLTT)