Yên Lập hướng về ngày hội lớn
  • Cập nhật: 12/05/2021
  • Lượt xem: 4821 lượt xem

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của Đất nước . Ngay sau khi có Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy Phú Thọ về công tác bầu cử. Đảng bộ huyện Yên Lập đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công cuộc bầu cử. Nhân dân huyện Yên Lập cũng đang hướng về ngày hội với niềm tin và kỳ vọng lớn lao.

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thời gian qua, huyện Yên Lập đã tích cực triển khai các bước quan trọng phục vụ cho công tác bầu cử. Đến thời điểm này, 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã chuẩn bị tốt các bước, kịp thời triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo đúng trình tự, luật quy định. Xác định đây là một sự kiện, đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, vì vậy để thực hiện tốt công tác bầu cử, huyện đã hoàn thành các bước như: triển khai kế hoạch bầu cử, thành lập Ban bầu cử, tổ chức hiệp thương, niêm yết danh sách đại biểu ứng cử, danh sách cử tri…

Ông Đỗ Đình Mười- Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hưng Long, huyện Yên Lập cho biết “ Đối với xã Hưng Long, chúng tôi đã lập danh sách cử tri là 3.781 cử tri và được phân bổ ở  các Tổ bầu cử. Hiện nay, qua vòng hiệp thương lần 3 lập danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021- 2026 là 37 đại biểu”.


Đoàn  Giám sát của UBBC huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu xã Thượng Long, huyện Yên Lập

Cho đến thời điểm này, UBBC đại biểu HĐND huyện Yên Lập cũng đã ban hành nghị quyết ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị. Theo đó, huyện Yên Lập đã thành lập 118 đơn vị bầu cử cấp huyện và cấp xã tại 120 khu vực bỏ phiếu với trên 66.315 cử tri; việc triển khai các bước chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện đang theo đúng tiến độ và quy trình. Nhiệm kỳ 2021- 2026, Yên Lập được bầu 35 đại biểu HĐND cấp huyện và 372 đại biểu HĐND xã, thị trấn. Để cử tri nắm rõ nghĩa vụ và quyền lợi của mình khi tham gia bầu cử, từ huyện đến các xã, thị trấn đã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và rộng khắp. Công tác tuyên truyền, cổ động, trang trí, khánh tiết, phục vụ liên quan đến cuộc bầu cử; bố trí trang trí các khu vực bỏ phiếu theo đúng hướng dẫn, đảm bảo sự nghiêm túc, trang trọng và ấn tượng tốt đẹp cho cử tri khi đến bỏ phiếu để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Ông Trần Quốc Trọng-cử tri Thôn Tân Tiến xã Thượng Long, huyện Yên Lập chia sẻ “Trong những ngày vừa qua tôi đã dành thời gian nghiên cứu các ứng cử viên để tới đây sẽ lựa chọn bầu ra những người đủ đức, đủ tài, đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân và mong muốn những ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ là đại diện của cử tri để nói lên tiếng nói của cử tri với các cơ quan quyền lực, cơ quan HĐND các cấp. Chúng tôi mong muốn cuộc bầu cử này đảm bảo đúng luật, an toàn, lựa chọn được những người xứng đáng.  Nhận thức rõ được trách nhiệm của mình tôi sẽ vận động các thành viên trong gia đình, con cháu và những người xung quanh nơi cư trú tham gia bầu cử đầy đủ để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp”

Các hình ảnh tuyên truyển thông qua pa nô, áp phích, tranh cổ động tại trung tâm huyện

Ngoài tập trung đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử, huyện cũng đang tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, sẵn sàng cho ngày toàn dân đi bỏ phiếu. Ngày hội bầu cử đang đến gần, Ban Chỉ đạo bầu cử huyện tập trung làm tốt việc bố trí cho các ứng cử viên được tiếp xúc với cử tri. Các tổ chức đảng, các đoàn thể có trách nhiệm tiếp tục phổ biến chương trình hành động của các ứng cử viên đến cử tri ở các địa bàn dân cư. Làm tốt công tác tuyên truyền bằng việc huy động mọi lực lượng, phương tiện với nhiều hình thức phong phú để người dân hiểu được chương trình hành động của các ứng cử viên và tham gia bầu cử với tỷ lệ cao nhất, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Đồng chí Hà Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Yên Lập cho biết: “Cho đến thời điểm hiện nay, UBBC huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các bước trong công tác bầu củ đảm bảo theo đúng mốc thời gian cũng như quy trình, qui định của Luật bầu cử. Đặc biệt là tuyên truyền bầu cử, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh đến từng khu dân cư và được triển khai đến tất cả 120 điểm khu vực bỏ phiếu. Có thể nói, công tác tuyên truyền đã tạo cho người dân hiểu rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử cũng như quyền lợi trách nhiệm của cử tri"

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo bầu cử từ huyện đến cơ sở, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại huyện Yên Lập sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân./.

T/h: Hồng Vân - Đài TT Yên Lập