Yên Lập: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho Trưởng khu dân cư
  • Cập nhật: 15/04/2022
  • Lượt xem: 1751 lượt xem

Ngày 14/4, Trung tâm Chính trị huyện Yên Lập tổ chức Khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho Trưởng khu dân cư. Đây là năm thứ 2 Trung tâm mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các trưởng khu dân cư trên địa bàn huyện. Tới dự có Đ/c Đỗ Quốc Dân - UVBTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh.


Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, Các học viên được giảng viên Trường Chính trị tỉnh truyền đạt các nội dung kiến thức cơ bản như: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của trưởng khu; Kỹ năng tuyên truyền đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; khái quát những nội dung chủ yếu của Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường, kỹ năng giải quyết các vụ việc tranh chấp đất đai và một số các kỹ năng xử lý tình huống thường gặp của trưởng khu dân cư, kỹ năng hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh đó, các học viên còn được thông qua các Quyết định ban hành Quy định về chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách, mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư... Kết thúc lớp bỗi dưỡng các học viên viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về chức trách, nhiệm vụ, trang bị thêm các kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ trưởng khu dân cư trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

Hồng Vân- Xuân Đôn ( Trung tâm VH,TT,DL và Truyền thông)