Yên Lập: Tập huấn Chương trình Giáo dục Mầm non sau sửa đổi, bổ sung
  • Cập nhật: 18/10/2021
  • Lượt xem: 5169 lượt xem

Ngày 15/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ tổ chức tập huấn Chương trình Giáo dục Mầm non sau sửa đổi, bổ sung đối với cán bộ quản lý và giáo viên mầm non tại huyện Yên Lập.Tham gia tập huấn cócán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của các trường mầm non trên địa bàn huyện Yên Lập.


Toàn cảnh buổi tập huấn

Trong thời gian tập huấn các thầy cô giáo được cán bộ chuyên trách Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ quán triệt những nội dung yêu cầu mới, hướng dẫn chỉ đạo một số nội dung công tác quản lý thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non sau sửa đổi bổ sung như: Nắm bắt được những nội dung yêu cầu mới trong chương trình giáo dục mầm non sửa đổi bổ xung và hướng dẫn chỉ đạo một số nội dung công tác quản lý, thực hiện chương trình; Xây dựng kế hoạch, đánh giá thực hiện chương trình GDMN sau sửa đổi bổ sung; Hướng dẫn tổ chức chuẩn bị cho trẻ em mầm non sẵn sàng học đọc, học viết theo hướng liên thông với chương trình lớp 1 tiểu học; Hồ sơ quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo qui đình và điều lệ trường mầm non.

Tại lớp tập huấn các học viên đã trao đổi, thảo luận những nội dung về đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục, chú trọng đổi mới tổ chức môi trường giáo dục phù hợp với thực tiễn địa phương, tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo.

Thông qua lớp tập  giúp các cán bộ, giáo viên mầm non tiếp thu những kiến thức cần thiết trong Chương trình giáo dục Mầm non sửa đổi, bổ sung, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non áp dụng trong chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục hiện nay./.

Thực hiện: Hồng Vân- Vũ Trịnh ( Đài TT Yên Lập)