Yên Lập: Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2022
  • Cập nhật: 20/05/2022
  • Lượt xem: 2123 lượt xem

Ngày 19/5, Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2022, cho cán bộ Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động động huyện.


Toàn cảnh buổi tập huấn

Trong thời gian tập huấn, các học viên được phổ biến các Nghị định của Chính Phủ, Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về những quy định chi tiết liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở; hướng dẫn thực hiện công tác tài chính công đoàn cơ sở như: quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn;quy định thu, phân phối nguồn thu và  chính sách thưởng, phạt thu, nộp tài chính; công tác quản lý tài chính công đoàn, thu, chi, quyết toán kinh phí công đoàn; quản lý và điều hành vốn vay; Một số nội dung về công tác Chính sách- Pháp luật, quan hệ lao động và thi đua – khen thưởng; Định hướng công tác truyền thông năm 2022; Hướng dẫn cách viết tin, bài cho Trang thông tin điện tử, Fanpege của Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện….

Trong phần thảo luận, các đồng chí cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS)  đã phản ánh, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách liên quan đến CNVCLĐ cũng như trong hoạt động công đoàn. Các ý kiến đều được giải đáp cụ thể, rõ ràng.

Thông qua lớp tập huấn, đã góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS, giúp đội ngũ cán bộ CĐCS thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS trên địa bàn huyện./.

Hồng Vân- Xuân Đôn ( Trung tâm VH,TT,Dl & Truyền thông)