Yên Lập tập huấn tuyên truyền, phổ biến Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật phòng chống tham nhũng
  • Cập nhật: 24/03/2021
  • Lượt xem: 3484 lượt xem

Ngày 22/3/2021, UBND huyện Yên Lập phối hợp với Thanh tra tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng cho gần 80 đồng chí là Trưởng phòng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; chủ tịch UBND, cán bộ làm công tác tư pháp, địa chính các xã, thị trấn.


Đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ truyền đạt, trao đổi, thảo luận những nội dung cơ bản và những điểm mới có liên quan đến Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Phú Thọ truyền đạt các nội dung tập huấn

Qua hội nghị tập huấn, nhằm củng cố và nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức, những người làm công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; từ đó giúp cho cán bộ công chức, viên chức hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bích Thọ - Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)