Yên Lập tập trung sản suất vụ xuân 2021
  • Cập nhật: 21/01/2021
  • Lượt xem: 5641 lượt xem

Để đảm bảo sản xuất vụ xuân diễn ra đúng khung lịch thời vụ, những ngày này bà con nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Lập đang khẩn chương thu hoạch số diện tích cây trồng vụ đông, triển khai làm đất, xuống mạ, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sản suất vụ Xuân 2021.

Theo kế hoạch Vụ xuân năm nay, huyện Yên Lập gieo cấy trên 2.800 ha lúa, gồm các giống  lúa lai và lúa chất lượng cao chiếm hơn 2.500 ha. Chủ yếu là các giống lúa như: Nhị ưu 838; Nhị ưu số 7; CT 16; J02; Thái xuyên 111; còn lại là các giống lúa Nếp; lúa thuần khác... Đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn huyện đã cày bừa, đổ ải được gần 1.300 ha; gieo mạ được trên 6 tấn, trong đó lúa lai 1,9 tấn, lúa chất lượng cao trên 4 tấn. Các xã có tiến độ làm đất và gieo mạ nhanh như xã Lương Sơn, xã Mỹ Lung, xã Mỹ Lương, xã Đồng Thịnh và xã Phúc Khánh.

 

Bà con nông dân thị trấn Yên Lập đang che chắn mạ để chuẩn bị cho vụ xuân 2021

Để đảm bảo cho sản xuất Vụ xuân đạt năng suất và sản lượng cao, Thành viên Ban Chỉ đạo sản xuất huyện, Phòng Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Trạm khuyến nông, cùng lãnh đạo các xã, thị trấn đã tuyên truyền và trực tiếp hướng dẫn bà con nông dân ngâm ủ mạ, chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư nông nghiệp, phân bón và kỹ thuật gieo ươm, thâm canh mạ, cách che phủ ni lon cho mạ khi nhiệt độ xuống thấp, đồng thời thông báo khung lịch thời vụ, gieo cấy; theo dõi thời tiết hàng ngày nếu nhiệt độ ngoài trời dưới 15 độ C hạn chế gieo cấy. Chủ động nguồn nước tưới tiêu hợp lý phấn đấu gieo cấy hết diện tích theo đúng kế hoạch. 

Hoàng Thọ - Hồng Vân (Đài TT Yên Lập)