Yên Lập tập trung thu hoạch lúa vụ Xuân năm 2022
  • Cập nhật: 31/05/2022
  • Lượt xem: 2222 lượt xem

Vụ Xuân năm 2022, Yên Lập gieo cấy được trên 2.800 ha lúa, đạt 102% kế hoạch, Trong đó tập trung vào các giống lúa chủ lực như: J02,TH 3-5, Thái Xuyên 111, là những giống lúa cho năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương.


Bà con nông dân xã Mỹ Lung thu hoạch lúa vụ chiêm xuân.

 Ngay từ đầu vụ, mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp nhưng nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở nên người dân đã chấp hành gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, cơ cấu giống, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, kiểm soát tốt sâu bệnh nên lúa chiêm xuân phát triển tốt. Thời điểm này, nhiều diện tích lúa trên địa bàn huyện đã chín, bà con nông dân các xã, thị trấn đang tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung xuống đồng thu hoạch với phương châm “lúa chín đến đâu, thu hoạch đến đó”. Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch được khoảng . 60% diện tích. Các xã có tiến độ thu hoạch nhanh như: Hưng Long, Xuân Thủy, Xuân Viên, Thượng Long, thị trấn Yên Lập, năng suất ước đạt 59 tạ/ha

Với những diện tích lúa đã chín, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo bà con nông  dân chủ động thu hoạch nhanh, để kịp thời làm đất triển khai sản xuất vụ mùa. Cùng với việc tập trung thu hoạch lúa chiêm xuân, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã triển khai phương án và kế hoạch gieo trồng vụ mùa năm 2022; tích cực đôn đốc bà con nhân dân giải phóng đất theo phương châm “thu hoạch đến đâu, cày ải đến đấy”. Khuyến cáo bà con nông dân nạo vét, khơi thông các mương tưới nội đồng, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ./.

Bích Thọ( Trung tâm VH,TT,DL và Truyền Thông)