Yên Lập Trao Quyết định thành lập Công Đoàn cơ sở Công ty TNHH Mirae Soongwon Vina
  • Cập nhật: 30/08/2021
  • Lượt xem: 4503 lượt xem

Ngày 25/8/2021, Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập tổ chức trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Mirae Soongwon Vina - Cụm công nghiệp Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.


Đ/c Hoàng Thị Hoài Phương - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện trao Quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH Mirae Soongwon Vina

Công ty TNHH Mirae Soongwon Vina được thành lập tháng 7 năm 2020 và chính thức hoạt động sản xuất vào tháng 4 năm 2021, ngành nghề sản xuất kinh doanh vải bạt từ Plasic, với tổng số lao động 180 người (trong đó 156 lao động hợp đồng từ 1 - 3 năm, lao động thử việc 24 người).

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Hoài Phương; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện đã trao Quyết định công nhận 156 đoàn viên công đoàn, Quyết định công nhận Công đoàn cơ sở, Quyết định chỉ định Ban chấp hành lâm thời gồm 05 đồng chí. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Thị Hoài Phương; Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện ghi nhận và biểu dương kết quả Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Mirae Soongwon Vina đã đạt được trong quá trình vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Ban Giám đốc Công ty, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trong thời gian tới để Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có giải pháp thực hiện, cụ thể: Xây dựng Quy chế hoạt động, Quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành Công đoàn cơ sở với Ban Giám đốc Công ty, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra; ký kết Thỏa ước Lao động tập thể; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNLĐ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, đồng chí Hà Quang Huấn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện và hứa sẽ tăng cường đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh./.

Phạm Thắm – (LĐLĐ huyện Yên Lập)