Yên Lập: Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
  • Cập nhật: 01/07/2022
  • Lượt xem: 3200 lượt xem

Ngày 1/7, UBND huyện Yên Lập tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số (DTTS) năm 2022. Tới dự có Đ/c Đinh Hải Nam- UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Phòng dân tộc huyện; Các đại biểu là có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được phổ biến một số chủ trương chương chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước; Một số quan điểm mới  tại Quyết định số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn công nhận người có uy tín  và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS;chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi giai đoạn từ 2021-2030; .Công tác phòng ngừa ma túy trên địa bàn huyện; Thông tin về  tình hình KTXH  trên địa bàn huyện và một số chính sách dân tộc sẽ được triển khai trên địa bàn huyện trong thời gian tới…

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận trao đổi ý kiến về một số vấn đề liên quan đến chính sách trong đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời đưa ra những giải pháp cách làm để  nâng năng lực, vai trò của người có uy tín  trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua hội nghị tuyên truyền, phố biến chính sách pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 góp phần đẩy mạnh việc tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và công tác dân tộc và chính sách dân tộc thiểu số nói riêng. Góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện./.

Hồng Vân- Xuân Đôn ( Trung tâm VH,TT,DL &TT)