Ông Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại Yên Lập
  • Cập nhật: 27/08/2018
  • Lượt xem: 46209 lượt xem

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ, do đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã về kiểm tra giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) tại huyện.

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ, do đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã về kiểm tra giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) tại huyện.

 Ngày 9-8, đoàn công tác do đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, (nhiệm kỳ 2015 - 2020) tại huyện Yên Lập. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vi Trọng Lễ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trần Phù Tiêu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đỗ Văn Hoành – Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Trâu1

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nửa nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Lập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (NQ) đề ra. Bên cạnh 4 khâu đột phá của tỉnh (về phát triển đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, phát triển du lịch), huyện đã lựa chọn, xác định khâu đột phá riêng của huyện là phát triển kinh tế đồi rừng; đồng thời ban hành 11 nghị quyết chuyên đề và 1 đề án để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đến giữa nhiệm kỳ đã có 15/22 chỉ tiêu đạt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Trong đó, một số mực tiêu quan trọng đạt cao như: Tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 8,24%, vượt 1,74%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản năm 2018 ước đạt 95,2 triệu đồng, vượt 10,2 triệu đồng; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2018 ước đạt 860 tỷ đồng, vượt 110 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn bình quân vượt 8,4%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới hiện còn 17%, năm 2018 giảm 3,2%, vượt 0,7% so Nghị quyết Đảng bộ huyện; kết nạp đảng viên mới bình quân hàng năm vượt 28 đảng viên so mục tiêu nghị quyết. các chương trình, dự án, chính sách trên địa bàn huyện được triển khai tích cực, có hiệu quả. Nhiều công trình được đầu tư, cải tạo, nâng cấp và xây mới, đặc biệt trong thu hút, phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ làm thay đổi diện mạo của huyện nói chung, thị trấn Yên Lập nói riêng. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có bước phát triển. Các chính sách an sinh xã hội bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên.

Tuy nhiên,trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị còn  một số chỉ tiêu đạt thấp so mục tiêu nghị quyết đề ra như giá trị tăng thêm bình quân đầu người; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên; chuyển dịch cơ cấu lao động; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ khu dân cư tập trung được xử lý rác thải…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp cần thực hiện từ nay đến năm 2020.

Trâu2

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu kết luận cuộc kiểm tra

Kết luận chương trình kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Lập đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua và khẳng định: Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, huyện Yên Lập đã có những bước phát triển quan trọng, đặc biệt là phát triển công nghiệp, dịch vụ; sản xuất nông nghiệp và đầu tư phát triển hạ tầng; diện mạo của huyện nói chung, thị trấn Yên Lập nói riêng có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có sự thay đổi rõ nét. Tuy nhiên, những khó khăn tồn tại nhiều năm nay của huyện, như việc chồng lấn đất rừng giữa các công ty lâm nghiệp và của người dân, thực hiện cải cách hành chính, thu hút đầu tư và kiểm soát sau đầu tư…vẫn chưa có giải pháp hiệu quả để khắc phục. Đồng chí đề nghị lãnh đạo huyện tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, từ đó bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, đặc biệt là việc rút ra các bài học kinh nghiệm, từ đó có giải pháp cụ thể, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thời gian tới./.

Tin, ảnh: Vũ Trịnh (ĐTTTH Yên Lập)