Thông báo: Quyết định thu hồi đất nông nghiệp, phi nông nghiệp tại khu Mơ 13, thị trấn Yên Lập để xây dựng hạ tầng đấu giá QSDĐ
  • Cập nhật: 04/10/2019
  • Lượt xem: 34447 lượt xem

Ngày 03/10/2019 UBND huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 2388/QĐ-UBND về thu hồi đất nông nghiệp, phi nông nghiệp tại khu Mơ 13, thị trấn Yên Lập để xây dựng hạ tầng đấu giá QSDĐ