Thông báo: Quyết định thu hồi đất nông nghiệp tại khu Tân An 1, thị trấn Yên Lập để thực hiện dự án xây dựng Nhà văn hóa khu Tân An 1, thị trấn Yên Lập
  • Cập nhật: 04/10/2019
  • Lượt xem: 30794 lượt xem

Ngày 03/10/2019 UBND huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 2390/QĐ-UBND về thu hồi đất nông nghiệp tại khu Tân An 1, thị trấn Yên Lập để thực hiện dự án xây dựng Nhà văn hóa khu Tân An 1, thị trấn Yên Lập