Báo cáo nhanh trường hợp nghi ngờ bà Bùi Thị Sen tại Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ nhiễm Covid-19
  • Cập nhật: 14/02/2020
  • Lượt xem: 12023 lượt xem

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ có báo cáo số 209/SYT-NVY ngày 13/02/2020 về báo cáo nhanh trường hợp nghi ngờ bà Bùi Thị Sen tại Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ nhiễm Covid-19