Yên Lập trồng rừng đạt 105% kế hoạch
Hồng Vân( Trung tâm VH, TT,DL & Truyền thông huyện Yên Lập) 27/06/2022 14:52

Theo kế hoạch năm 2022, huyện Yên Lập thực hiện trồng mới 1.200 ha rừng tập trung. Hiện nay, các địa phương trên toàn huyện đã hoàn thành tiến độ trồng rừng đạt 105% kế hoạch.

Thông báo: Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại Km 40+200, Ql.70B, tỉnh Phú Thọ
06/06/2022 09:49

Ngày 02/6/2022, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 692/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại...

Hội nghị về công tác Quy hoạch, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện
Vũ Trịnh (Trung tâm VH-TT-DL-TT huyện) 10/03/2022 16:13

Ngày 09/3, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lập tổ chức hội nghị đánh giá công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng kinh tế hạ tầng trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có...

Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập giai đoạn 2021-2030
Ban Biên tập 13/08/2021 20:58

Ngày 19/7/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện...

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập 5 năm 2021 - 2026
Ban Biên tập 13/08/2021 16:50

Ngày 19/7/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập 5 năm 2021 - 2026

Kế hoạch bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp bưu chính lớn
Ban Biên tập 03/08/2021 20:26

Ngày 21/7/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1035/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp bưu chính lớn tại các...

Ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Phùng Nam VHTT (Tổng hợp) 23/06/2021 14:30

Ngày 8/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 9/2021/QĐ-UBND về ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Lập (lần 1)
Ban biên tập 14/06/2021 07:32

Ngày 10/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Lập (lần 1)

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo “Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập giai đoạn 2021-2030”
Phòng Tài nguyên và Môi trường 30/05/2021 20:06

Để đảm bảo phương án quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sử dụng quỹ đất có hợp lý hiệu quả. Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập thông...