Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập 5 năm 2021 - 2026
Ban Biên tập 13/08/2021 16:50

Ngày 19/7/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập 5 năm 2021 - 2026

Kế hoạch bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp bưu chính lớn
Ban Biên tập 03/08/2021 20:26

Ngày 21/7/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1035/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp bưu chính lớn tại các...

Ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Phùng Nam VHTT (Tổng hợp) 23/06/2021 14:30

Ngày 8/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 9/2021/QĐ-UBND về ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Lập (lần 1)
Ban biên tập 14/06/2021 07:32

Ngày 10/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Lập (lần 1)

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo “Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập giai đoạn 2021-2030”
Phòng Tài nguyên và Môi trường 30/05/2021 20:06

Để đảm bảo phương án quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sử dụng quỹ đất có hợp lý hiệu quả. Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập thông...

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Lập
Ban Biên tập 06/03/2021 19:18

Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở một số khu vực thuộc địa bàn huyện Yên Lập

Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2021
Bích Thọ - Xuân Đôn( Đài TT Yên Lập) 25/12/2020 08:00

UBND huyện Yên Lập tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2021.

Thông báo: Quyết định thành lập tổ kiểm tra thực hiện dự án xây dựng hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất Băng 2, Bến Lở, khu Đồng Dân, xã Đồng Thịnh
05/10/2020 10:56

Ngày 22/9/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 1857/QĐ-UBND về thành lập tổ kiểm tra thực hiện dự án xây dựng hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất Băng 2, Bến Lở, khu Đồng...

Hiệu quả công trình Kè thoát lũ trên địa bàn thị trấn Yên Lập
Thực hiện: Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập) 21/08/2020 15:29

Thời gian qua, huyện Yên Lập đã có nhiều nỗ lực trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) đặc biệt là các công trình giao thông thủy lợi, và kè thoát lũ. Từ năm 2017 công trình...