Kết quả thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện Yên Lập
T/h: Đinh Thoa (VPHĐND&UBND huyện) 20/04/2020 10:37

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIII đã ban...

Báo cáo cập nhật (8h, ngày 07/4/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
07/04/2020 09:31

Theo Báo cáo cập nhật (8h, ngày 07/4/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19
07/04/2020 08:35

Ngày 03/4/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Văn bản số 434/UBND-VP về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19

Kế hoạch thiết lập Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
06/04/2020 14:01

Ngày 06/4/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Kế hoạch số 437/KH-UBND về thiết lập Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
06/04/2020 09:25

Ngày 03/4/2020 Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 2601/VPCP-KGVX thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo thay đổi thời gian phỏng vấn, niêm yết công khai kết quả xét tuyển, phê duyệt kết quả xét tuyển, ban hành Quyết định tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự xã Xuân Thủy năm 2020
04/04/2020 15:31

Ngày 03/4/2020 UBND huyện Thông báo số 29/TB-UBND về thay đổi thời gian phỏng vấn, niêm yết công khai kết quả xét tuyển, phê duyệt kết quả xét tuyển, ban hành Quyết định tuyển dụng...

Báo cáo cập nhật (02/4/2020) của phòng Y tế huyện về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
02/04/2020 11:48

Theo Báo cáo cập nhật (02/4/2020) của phòng Y tế huyện về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Thông báo về việc tạm dừng trực tiếp công dân từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2020
01/04/2020 17:38

Ngày 01/4/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Thông báo số 27/TB-UBND Thông báo về việc tạm dừng trực tiếp công dân từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2020

Về thực hiện các biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống Covid-19
01/04/2020 09:00

Ngày 31/3/2020 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 1285/UBND-KGVX Về thực hiện các biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống Covid-19