Kế hoạch thiết lập Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
06/04/2020 14:01

Ngày 06/4/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Kế hoạch số 437/KH-UBND về thiết lập Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
06/04/2020 09:25

Ngày 03/4/2020 Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 2601/VPCP-KGVX thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo thay đổi thời gian phỏng vấn, niêm yết công khai kết quả xét tuyển, phê duyệt kết quả xét tuyển, ban hành Quyết định tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự xã Xuân Thủy năm 2020
04/04/2020 15:31

Ngày 03/4/2020 UBND huyện Thông báo số 29/TB-UBND về thay đổi thời gian phỏng vấn, niêm yết công khai kết quả xét tuyển, phê duyệt kết quả xét tuyển, ban hành Quyết định tuyển dụng...

Báo cáo cập nhật (02/4/2020) của phòng Y tế huyện về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
02/04/2020 11:48

Theo Báo cáo cập nhật (02/4/2020) của phòng Y tế huyện về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Thông báo về việc tạm dừng trực tiếp công dân từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2020
01/04/2020 17:38

Ngày 01/4/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Thông báo số 27/TB-UBND Thông báo về việc tạm dừng trực tiếp công dân từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2020

Về thực hiện các biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống Covid-19
01/04/2020 09:00

Ngày 31/3/2020 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 1285/UBND-KGVX Về thực hiện các biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống Covid-19

Về việc thực hiện các biện pháp cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19
01/04/2020 08:03

Ngày 01/4/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Văn bản số 418/UBND-VP Về việc thực hiện các biện pháp cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19

Thông báo thi tuyển công chức khối Đảng - Đoàn thể năm 2020
31/03/2020 14:50

Ngày 31/3/2020 Huyện ủy Yên Lập ban hành Thông báo thi tuyển công chức khối Đảng - Đoàn thể năm 2020

Thông báo: Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND huyện Yên Lập về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19
28/03/2020 08:27

Ngày 27/3/2020 Chủ tịch UBND huyện Yên Lập ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19