Thông báo: Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Cororona huyện Yên Lập
05/02/2020 15:57

Ngày 31/01/2020 UBND huyện ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 31/01/2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Cororona huyện Yên Lập

Thông báo: Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Cororona huyện Yên Lập
05/02/2020 15:54

Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Cororona huyện Yên Lập

Thông báo: Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND huyện Yên Lập về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Cororona huyện Yên Lập
05/02/2020 15:48

Ngày 31/01/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 182/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Cororona ...

Thông báo: Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Lập
09/01/2020 11:07

Ngày 30/12/2019 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 3462/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Lập

Thứ Trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra tiến độ Dự án hồ chứa nước ngòi Giành
Thực hiện: Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập ) 12/12/2019 14:16

Ngày 8-12, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát trển nông thôn do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã về kiểm tra tiến độ thi công Dự án hồ chứa nước ngòi Giành xã...

Thông báo: Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
05/11/2019 15:12

Ngày 04/11/2019 Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập Thông báo số 05/TB-HĐND về việc dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập khóa XIX, nhiệm kỳ...