Thông báo: Thay đổi thời gian thực hành giảng dạy kỳ xét tuyển viên chức giáo viên làm việc trong các cơ sở giáo dục Tiểu học công lập huyện Yên Lập năm 2019
10/10/2019 15:49

Ngày 10/10/2019 UBND huyện Yên Lập thông báo thay đổi thời gian thực hành giảng dạy kỳ xét tuyển viên chức giáo viên làm việc trong các cơ sở giáo dục Tiểu học công lập huyện Yên...

Thông báo: Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học công lập huyện Yên Lập năm 2019
09/10/2019 14:54

Ngày 08/10/2019 UBND huyện Yên Lập ra Thông báo số 110/TB-UBND về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học...

Thông báo: Danh sách thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học công lập huyện Yên Lập năm 2019 (Giáo viên Tiếng Anh)
06/10/2019 12:27

Ngày 06/10/2019 Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập thông báo Danh sách thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học công lập huyện...

Thông báo: Danh sách thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học công lập huyện Yên Lập năm 2019 (Giáo viên Văn hóa)
06/10/2019 12:22

Ngày 06/10/2019 Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập thông báo Danh sách thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học công lập huyện...

Thông báo: Quyết định thu hồi đất nông nghiệp tại khu Tân An 1, thị trấn Yên Lập để thực hiện dự án xây dựng Nhà văn hóa khu Tân An 1, thị trấn Yên Lập
04/10/2019 11:07

Ngày 03/10/2019 UBND huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 2390/QĐ-UBND về thu hồi đất nông nghiệp tại khu Tân An 1, thị trấn Yên Lập để thực hiện dự án xây dựng Nhà văn hóa khu Tân...

Thông báo: Quyết định thu hồi đất nông nghiệp, phi nông nghiệp tại khu Mơ 13, thị trấn Yên Lập để xây dựng hạ tầng đấu giá QSDĐ
04/10/2019 10:10

Ngày 03/10/2019 UBND huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 2388/QĐ-UBND về thu hồi đất nông nghiệp, phi nông nghiệp tại khu Mơ 13, thị trấn Yên Lập để xây dựng hạ tầng đấu giá QSDĐ

Hội nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020
T/h: Vũ Trịnh ( Đài TT Yên Lập) 11/09/2019 15:22

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2011-2020. Đồng chí Trần Việt Hùng - Phó bí thư Huyện ủy,...