Thông báo: Quyết định thu hồi đất nông nghiệp, phi nông nghiệp tại khu Mơ 13, thị trấn Yên Lập để xây dựng hạ tầng đấu giá QSDĐ
04/10/2019 10:10

Ngày 03/10/2019 UBND huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 2388/QĐ-UBND về thu hồi đất nông nghiệp, phi nông nghiệp tại khu Mơ 13, thị trấn Yên Lập để xây dựng hạ tầng đấu giá QSDĐ

Hội nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020
T/h: Vũ Trịnh ( Đài TT Yên Lập) 11/09/2019 15:22

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2011-2020. Đồng chí Trần Việt Hùng - Phó bí thư Huyện ủy,...

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ
12/02/2019 00:00

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 3777/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019
28/12/2018 00:00

Ngày 27/12/2018, UBND huyện Yên Lập đã ban hành Kế hoạch số 1555/KH-UBND về Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước huyện Yên Lập năm 2019

Kế hoạch đảm bảo ANTT, ATGT trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
27/12/2018 00:00

Ngày 18/12/2018, UBND huyện Yên Lập đã ban hành Kế hoạch số 1511/KH-UBND về Kế hoạch đảm bảo ANTT, ATGT trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em huyện Yên Lập giai đoạn 2016 - 2020
UBNN Huyện Yên Lập 26/12/2018 09:03

Thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em huyện Yên Lập giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch sản xuất vụ Chiêm Xuân 2018 - 2019
21/12/2018 00:00

Ngày 11/12/2018, UBND huyện Yên Lập đã ban hành Kế hoạch số 1482/KH-UBND về Kế hoạch sản xuất vụ Chiêm Xuân 2018-2019

QĐ phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2018
01/10/2018 00:00

Ngày 13/9/2018, UBND huyện Yên Lập đã ban hành Quyết định số 2306/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ