Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Bạch Hầu trên địa bàn huyện
20/07/2020 13:49

Ngày 17/7/2020 UBND huyện ban hành Văn bản số 948/UBND-YT về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Bạch Hầu trên địa bàn huyện

Thông báo: Quyết định thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu Đâng, khu Bóp xã Trung Sơn để thực hiện Dự án: Hồ chứa nước Ngòi Giành tỉnh Phú Thọ (lần 8)
17/07/2020 08:59

Ngày 15/7/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 1278/QĐ-UBND về thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu Đâng, khu Bóp xã Trung Sơn để thực hiện Dự án: Hồ chứa...

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học, THCS công lập huyện Yên Lập năm 2020
07/07/2020 09:44

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học, THCS công lập huyện Yên Lập năm 2020

Thông báo: Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS công lập huyện Yên Lập năm 2020
06/07/2020 10:12

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS công lập huyện Yên Lập năm 2020

Thông báo: Về triển khai công tác Trực ban hình sự
02/07/2020 15:07

Ngày 26/6/2020 Công an huyện Yên Lập ban hành Thông báo số 194/TB về triển khai công tác Trực ban hình sự

Thông báo: Công điện của Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống cháy rừng
29/06/2020 08:06

Ngày 26/6/2020 Chủ tịch UBND huyện Yên Lập ra Công điện số 02/CĐ-UBND về chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống cháy rừng

Thông báo: Về việc tổ chức thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp
19/06/2020 07:55

Ngày 19/6/2020 UBND huyện Yên Lập Thông báo số 64/TB-UBND Về việc tổ chức thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về...

Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện
12/06/2020 14:06

Ngày 12/6/2020 Chủ tịch UBND huyện Yên Lập ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện

Thông báo: Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS công lập huyện Yên Lập năm 2020
11/06/2020 07:04

Ngày 04/6/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Kế hoạch số 736/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS công lập huyện Yên Lập năm...