Thông báo: Về việc tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở công lập huyện Yên Lập năm 2020
05/06/2020 07:20

Ngày 04/6/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Thông báo số 56/TB-UBND Về việc tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở công lập huyện...

Thông báo: Quyết định thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng tại khu Minh Tiến, xã Đồng Thịnh để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất ở, sân chơi văn hóa thể thao, xây nhà văn hóa khu Minh Tiến
28/05/2020 16:19

Ngày 18/5/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 843/QĐ-UBND về việc thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng tại khu Minh Tiến, xã Đồng Thịnh để thực...

Yên Lập: Hội nghị triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
T/h: Hồng Vân, Vũ Trịnh ( Đài TT Yên Lập) 28/05/2020 08:48

Ngày 20/5, UBND huyện Yên Lập tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thông báo: Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng đối với hộ kinh doanh cá thể
21/05/2020 09:46

Ngày 11/6/2019 UBND huyện Yên Lập ban hành Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng đối với hộ kinh doanh cá thể

Thông báo: Thời gian phỏng vấn, niêm yết công khai kết quả xét tuyển, phê duyệt kết quả xét tuyển, ban hành quyết định tuyển dụng kỳ xét tuyển Chỉ huy trưởng quân sự xã Xuân Thủy năm 2020
24/04/2020 10:33

Ngày 22/4/2020 UBND huyên Thông báo số 37/TB-UBND về Thời gian phỏng vấn, niêm yết công khai kết quả xét tuyển, phê duyệt kết quả xét tuyển, ban hành quyết định tuyển dụng kỳ xét...

Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn
21/04/2020 09:28

Ngày 17/4/2020 UBND huyện ban hành Văn bản số 507/UBND-VP Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa...

Kết quả thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện Yên Lập
T/h: Đinh Thoa (VPHĐND&UBND huyện) 20/04/2020 10:37

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIII đã ban...

Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19
07/04/2020 08:35

Ngày 03/4/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Văn bản số 434/UBND-VP về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19

Kế hoạch thiết lập Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
06/04/2020 14:01

Ngày 06/4/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Kế hoạch số 437/KH-UBND về thiết lập Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập