Tài liệu phục vụ sinh hoạt dưới cờ tháng 04/2021
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 05/04/2021 14:43

Câu chuyện: VIỆC CHI TIÊU CỦA BÁC HỒ

Tài liệu phục vụ sinh hoạt dưới cờ tháng 02/2021
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 03/02/2021 14:39

Câu chuyện: ĐÊM GIAO THỪA BÁC ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO

NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ DƯỚI CỜ THÁNG 01/2021
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 31/12/2020 10:33

Câu chuyện: BÁC HỒ TĂNG GIA SẢN XUẤT VỚI CHIẾN SĨ

Nội dung sinh hoạt chuyên đề dưới cờ tháng 12/2020
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 26/11/2020 07:35

Nội dung sinh hoạt chuyên đề dưới cờ tháng 11/2020
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 02/11/2020 08:00

NÂNG NIU TẤT CẢ CHỈ QUÊN MÌNH

Nội dung sinh hoạt chuyên đề dưới cờ tháng 10/2020
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 20/09/2020 09:31

Bác đến thăm và nói chuyện với Đại hội ba đảm đang của phụ nữ Thủ đô

Nội dung sinh hoạt chuyên đề dưới cờ tháng 9/2020
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 20/08/2020 10:30

Tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội

Nội dung sinh hoạt chuyên đề dưới cờ tháng 8/2020
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 20/07/2020 09:28

Gương mẫu tôn trọng luật lệ

Nội dung sinh hoạt chuyên đề dưới cờ tháng 7/2020
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 20/06/2020 10:25

Thời gian quý báu lắm