Nội dung sinh hoạt chuyên đề dưới cờ tháng 4/2020
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 20/03/2020 09:23

Đời sống của dân quan trọng hơn

Nội dung sinh hoạt chuyên đề dưới cờ tháng 3/2020
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 20/02/2020 09:22

Bài thơ nổi tiếng của Bác Hồ căn dặn thanh niên được ra đời như thế nào?

Nội dung sinh hoạt chuyên đề dưới cờ tháng 02/2020
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 20/01/2020 09:20

CHIẾC ĐỒNG HỒ

Nội dung sinh hoạt chuyên đề dưới cờ tháng 11/2019
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 20/10/2019 08:57

"Dù tá hay tướng đều phải lo phục vụ nhân dân"; "Chủ tịch nước cũng không có đặc quyền"; "Tình yêu của Bác dành cho thiếu nhi"

Thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần hằng tháng
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 10/10/2019 08:51

Trích Văn bản số 909-CV/HU ngày 04/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần hằng tháng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.