Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 21/11/2021
Ban Biên tập 21/11/2021 20:32

Từ 18h00 ngày 20/11/2021 đến 18h00 ngày 21/11/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 42 ca mắc COVID-19 mới.

Hướng dẫn tự xét nghiệm gộp mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2
20/11/2021 21:07

Hướng dẫn tự xét nghiệm gộp mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2

Infographic: Hướng dẫn tạm thời quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà
20/11/2021 20:48

Infographic: Hướng dẫn tạm thời quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 20/11/2021
Ban Biên tập 20/11/2021 20:30

Từ 18h00 ngày 19/11/2021 đến 18h00 ngày 20/11/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 33 ca mắc COVID-19 mới. Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương xem xét, thực hiện rút ngắn khoảng cách...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 19/11/2021
Ban Biên tập 19/11/2021 19:30

Từ 18h00 ngày 18/11/2021 đến 18h00 ngày 19/11/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 23 ca mắc COVID-19 mới; huyện Yên Lập không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phân...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 18/11/2021
Ban Biên tập 18/11/2021 22:11

Từ 18h00 ngày 17/11/2021 đến 18h00 ngày 18/11/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 15 ca mắc COVID-19 mới. Huyện Yên Lập ban hành Kế hoạch triển khai tiêm vét mũi 1, lần 2 vắc xin phòng...

Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Ban Biên tập 18/11/2021 21:42

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Bộ Xây dựng đã...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 17/11/2021
Ban Biên tập 17/11/2021 20:28

Từ 18h00 ngày 16/11/2021 đến 18h00 ngày 17/11/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 17 ca mắc COVID-19 mới. UBND tỉnh yêu cầu phổ biến, hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 16/11/2021
Ban biên tập 16/11/2021 20:56

Từ 18h00 ngày 15/11/2021 đến 18h00 ngày 16/11/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 14 ca mắc COVID-19 mới, huyện Yên Lập không có ca mắc COVID-19 mới. UBND xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập xử...