Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 20/01/2022
Ban biên tập 21/01/2022 13:35

Từ 06h00 đến 18h00 ngày 20/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 108 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, có 24 trường hợp trở về từ Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương đã được địa phương cách...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 12/01/2022
Ban biên tập 12/01/2022 21:53

Từ 18h00 ngày 11/01/2022 đến 18h00 ngày 12/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 106 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, huyện Yên Lập ghi nhận 04 ca mắc COVID-19 mới.

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 11/01/2022
Ban Biên tập 11/01/2022 21:01

Từ 18h00 ngày 10/01/2022 đến 18h00 ngày 11/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 108 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, huyện Yên Lập ghi nhận 06 ca mắc COVID-19 mới.

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 10/01/2022
Ban Biên tập 10/01/2022 22:03

Từ 18h00 ngày 09/01/2022 đến 18h00 ngày 10/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 68 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, huyện Yên Lập ghi nhận 02 ca mắc COVID-19 mới.

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 08/01/2022
Ban Biên tập 08/01/2022 21:55

Từ 18h00 ngày 07/01/2022 đến 18h00 ngày 08/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 111 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, huyện Yên Lập ghi nhận 05 ca mắc COVID-19 mới. Phó Thủ tướng Chính phủ...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 07/01/2022
Ban Biên tập 07/01/2022 22:26

Từ 18h00 ngày 06/01/2022 đến 18h00 ngày 07/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 103 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, huyện Yên Lập ghi nhận 02 ca mắc COVID-19 mới. Tổ chức tiêm liều bổ...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 06/01/2022
Ban Biên tập 06/01/2022 21:16

Từ 18h00 ngày 05/01/2022 đến 18h00 ngày 06/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 110 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, huyện Yên Lập ghi nhận 04 ca mắc COVID-19 mới . Bộ Y tế hướng dẫn tăng...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 05/01/2022
Ban Biên tập 05/01/2022 22:43

Từ 18h00 ngày 04/01/2022 đến 18h00 ngày 05/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 101 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, huyện Yên Lập ghi nhận 05 ca mắc COVID-19 mới. UBND huyện ban hành văn...

Trung tâm Y tế huyện Yên Lập; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chủ động phòng chống dịch Covid 19
Hồng Vân - Xuân Đôn ( Trung tâm VH,TT,Dl và Truyền thông) 05/01/2022 08:02

Để tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19, tạo môi trường khám, chữa bệnh an toàn trong mùa dịch. Trung tâm y tế huyện Yên Lập đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp...