Thông tin tuyên truyền phòng, chống Covid-19 ngày 24/01/2022
Ban biên tập 25/01/2022 07:38

Trong 24 giờ qua, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 295 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, có 79 trường hợp trở về từ Hà Nội, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hòa Bình, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Quảng...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống Covid-19 ngày 23/01/2022
Ban biên tập 24/01/2022 10:52

Trong 24 giờ qua, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 308 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, có 79 trường hợp trở về từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Vĩnh Long đã được cách ly, quản lý, Cụ...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 20/01/2022
Ban biên tập 21/01/2022 13:35

Từ 06h00 đến 18h00 ngày 20/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 108 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, có 24 trường hợp trở về từ Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương đã được địa phương cách...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 12/01/2022
Ban biên tập 12/01/2022 21:53

Từ 18h00 ngày 11/01/2022 đến 18h00 ngày 12/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 106 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, huyện Yên Lập ghi nhận 04 ca mắc COVID-19 mới.

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 11/01/2022
Ban Biên tập 11/01/2022 21:01

Từ 18h00 ngày 10/01/2022 đến 18h00 ngày 11/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 108 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, huyện Yên Lập ghi nhận 06 ca mắc COVID-19 mới.

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 10/01/2022
Ban Biên tập 10/01/2022 22:03

Từ 18h00 ngày 09/01/2022 đến 18h00 ngày 10/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 68 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, huyện Yên Lập ghi nhận 02 ca mắc COVID-19 mới.

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 08/01/2022
Ban Biên tập 08/01/2022 21:55

Từ 18h00 ngày 07/01/2022 đến 18h00 ngày 08/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 111 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, huyện Yên Lập ghi nhận 05 ca mắc COVID-19 mới. Phó Thủ tướng Chính phủ...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 07/01/2022
Ban Biên tập 07/01/2022 22:26

Từ 18h00 ngày 06/01/2022 đến 18h00 ngày 07/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 103 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, huyện Yên Lập ghi nhận 02 ca mắc COVID-19 mới. Tổ chức tiêm liều bổ...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 06/01/2022
Ban Biên tập 06/01/2022 21:16

Từ 18h00 ngày 05/01/2022 đến 18h00 ngày 06/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 110 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, huyện Yên Lập ghi nhận 04 ca mắc COVID-19 mới . Bộ Y tế hướng dẫn tăng...