Hướng dẫn phát hành Biên lai điện tử
Lê Quang 07/07/2021 14:24

Hướng dẫn phát hành Biên lai điện tử sử dụng Chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ

Hướng dẫn công dân tra cứu kết quả hồ sơ trực tuyến
Lê Quang (Tổng hợp) 14/06/2021 15:41

Hướng dẫn công dân tra cứu kết quả hồ sơ trực tuyến

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến
Lê Quang 14/06/2021 15:36

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
Tin, ảnh: Bích Thọ - Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập) 14/06/2021 13:49

Vừa qua UBND huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn, triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các phòng, đơn vị...

Về việc hướng dẫn sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet Việt Nam
Ban biên tập 11/06/2021 15:57

Ngày 08/6/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 426/STTTT-BCVT về việc tuyên truyền thúc đẩy sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng dịch vụ...

Bước tiến mới trong thanh toán không dùng tiền mặt
Lê Quang (Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ) 20/05/2021 08:23

PhuthoPortal - Thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng trở nên phổ biến. Các đơn vị cung cấp dịch vụ công, nhiều cơ sở kinh doanh trong các lĩnh vực thương mại dịch vụ cho...

Hướng dẫn bộ giải pháp công nghệ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng
Lê Quang 18/05/2021 16:04

Tài liệu hướng dẫn bộ giải pháp công nghệ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
Lê Quang 18/05/2021 15:23

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Hướng dẫn sử dụng cách xử lý hồ sơ chứng thực điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
Lê Quang 17/05/2021 15:47

Tài liệu hướng dẫn sử dụng cách xử lý hồ sơ chứng thực điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia