Mở thầu gói thầu số 03 nhà lớp học và điều hành
Tin, ảnh: Bích Thọ - Hồng Vân( Đài TT Yên Lập) 07/08/2019 15:24

Ngày 05 - 8, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức lễ mở thầu gói thầu số 03 thi công xây dựng hạng mục nhà lớp học và điều hành thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình:...

Mở Thầu thi công trình cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Mỹ Lung
Tin, ảnh: Bích Thọ - Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập) 05/03/2019 14:06

Vừa qua, BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Lập tổ chức Lễ Mở Thầu gói thầu số 1 thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu 8 đi khu 4 xã Mỹ Lung, huyện Yên...

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Lập
16/12/2018 13:06

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Lập

Lễ mở thầu gói thầu xây lắp công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường từ dốc Công an huyện đi khu Đồng Cạn 7 thị trấn Yên Lập
Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập) 16/12/2018 12:52

Ngày 12/12, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDAXD) công trình huyện Yên Lập tổ chức hội nghị mở thầu xây dựng công trình, gói thầu số 01: Cải tạo nâng cấp tuyến đường Km0+590...

Lễ mở thầu gói thầu xây lắp công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường từ dốc Công an huyện đi khu Đồng Cạn 7 thị trấn Yên Lập
Hồng Vân- Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập) 14/12/2018 00:00

Ngày 12/12, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDAXD) công trình huyện Yên Lập tổ chức hội nghị mở thầu xây dựng công trình, gói thầu số 01: Cải tạo nâng cấp tuyến đường Km0+590...

Lễ mở thầu thi công xây dựng công trình đường từ tràn Dích đến tràn Đồng Măng xã Trung Sơn
Bích Thọ - Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập) 28/08/2018 09:06

Vừa qua, BQL dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức lễ mở thầu gói thầu số 1, thi công xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa tuyến đường từ tràn Dích đến tràn Đồng Măng xã Trung Sơn....

Trao giấy chứng nhận Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tỉnh Phú Thọ
Vũ Trịnh ( Đài TT Yên Lập) 27/08/2018 11:26

Chiều ngày 25/5, đ/c: Nguyễn Đức Thiện - Chủ tịch Hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tỉnh Phú Thọ đã về trao giấy chứng nhận hội viên Hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tỉnh Phú...

Lễ mở thầu gói thầu số 01- Thi công xây dựng công trình cải tạo nâng cấp hồ Chò xã Đồng Lạc huyện Yên Lập
Hồng Vân- Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập) 16/12/2015 12:54

Sáng 15/12, UBND huyện Yên Lập tổ chức lễ mở thầu gói thầu số 01- Thi công xây dựng công trình cải tạo nâng cấp hồ Chò xã Đồng Lạc - huyện Yên Lập.