Thông báo: Mời tham gia đấu giá tài sản thanh lý
Ban biên tập 21/06/2021 14:13

Ngày 21/6/2021 Hội đồng đấu giá tài sản thanh lý xe ôtô ban hành Thông báo số 06/TB-VPĐK về việc mời tham gia đấu giá tài sản thanh lý

Thông báo: Mời chào hàng cạnh tranh về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá
Ban biên tập 14/06/2021 09:02

Ngày 11/6/2021 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập ban hành Thông báo số 04/TB-VPĐK Thông báo: Mời chào hàng cạnh tranh về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá

Thông báo: Mời chào hàng cạnh tranh về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá
Phòng Tài chính - Kế hoạch 28/05/2021 10:46

Theo Thông báo số 55/TB-UBND huyện ngày 27/5/2021 của UBND huyện về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Lập
Ban Biên tập 06/03/2021 19:18

Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở một số khu vực thuộc địa bàn huyện Yên Lập

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
UBND huyện Yên Lâp 10/11/2020 15:33

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Lập

Yên Lập thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội
Ban Biên tập (nguồn Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh) 01/08/2020 15:24

Yên Lập thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội

Yên Lập thực hiện khâu đột phá đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt
Ban Biên tập (nguồn Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh) 20/07/2020 15:27

Yên Lập thực hiện khâu đột phá đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt

Làm giàu từ mô hình nuôi gà ở Ngọc Đồng
Bài, ảnh: Bích Thọ - Vũ Trịnh( Đài TT Yên Lập) 22/04/2020 14:16

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và chịu khó học hỏi để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Anh Nguyễn Đức Thao (sinh năm 1971, ở khu 5, xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập) đã...

Kết quả thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện Yên Lập
T/h: Đinh Thoa (VPHĐND&UBND huyện) 20/04/2020 10:37

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIII đã ban...