Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021)
Ban Biên tập 09/09/2021 07:10

Nhằm tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo...

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Phú Thọ (08/9/1891 - 08/9/2021)
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 29/08/2021 07:58

Ngày 23/8/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Lập ban hành Hướng dẫn số 11-HD/BTGHU về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Phú Thọ (08/9/1891 - 08/9/2021)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển
Ban Biên tập 18/08/2021 07:58

Khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong việc quyết định mở tuyến đường chiến lược Đường Hồ Chí Minh trên biển, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng...

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ban Biên tập 18/08/2021 07:19

Nhằm tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng Việt Nam; đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam,...

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021)
Ban Biên tập 21/07/2021 21:22

Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo - Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (08/8/1921-08/8/2021)
Ban biên tập 06/07/2021 16:21

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo - Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (08/8/1921-08/8/2021)

Kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2021
Ban biên tập 10/02/2021 08:23

Ngày 02/02/2021 Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 10-KH/HU về tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2021, như sau: