Yên Lập: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023
Bích Thọ - Lê Luân (Trung tâm VH,TT,DL & TT Yên Lập) 07/04/2023 16:00

Trong 2 ngày 06 và 07/4, tại UBND các xã Hưng Long, Xuân An, Ngọc Lập và Mỹ Lung; Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Yên Lập, phối hợp với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà...

Tuyên tuyền giáo dục phổ biến pháp luật năm 2023
Bích Thọ (Trung tâm VH,TT,DL & TT Yên Lập) 20/03/2023 11:00

Chiều 17/3, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ, Phòng Tư pháp huyện, UBND xã Đồng Thịnh phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023...

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TẠI XÃ XUÂN THỦY.
Hồng Vân (Trung tâm VH,TT,Dl&TT huyện) 09/03/2023 22:06

Ngày 9/3, Trung tâm trợ giúp Pháp lý tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng Tư pháp huyện, tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2023. Tới dự có lãnh...

Triển khai Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Ban Biên tập 01/03/2023 15:12

Thực hiện Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 ngày 15/6/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023, Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số...

Hội nghị trực tuyến Tập huấn phòng chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy định hướng dẫn thi hành
Hồng Vân - Lê Luân (Trung tâm VH,TT,DL&TT huyện Yên Lập) 25/11/2022 22:59

Ngày 25/11, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn Luật phòng chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy định hướng dẫn thi hành từ điểm cầu Công an tỉnh Phú Thọ đến...

Trường THCS Xuân Thủy, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh
Bích Thọ (Trung tâm VH - TT - DL và TT Yên Lập) 01/11/2022 13:17

Sáng 31/10, Trường Trung học Cơ sở (THCS) Xuân Thủy phối hợp Ban dân số kế hoạch hóa gia đình xã Xuân Thủy tổ chức buổi ngoại khóa, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh,...

Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh
Xuân Đôn (Trung tâm VH, TT, DL và Truyền thông) 17/10/2022 15:50

Ngày 17/10, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện và Công ty TNHH Honda Bình Minh tổ chức chương trình...