Yên Lập chú trọng phòng cháy, chữa cháy rừng
Bích Thọ - Vũ Trịnh( Đài TT Yên Lập) 22/01/2021 21:24

Yên Lập có diện tích rừng và đất lâm nghiệp khá lớn với trên 30 nghìn ha, trong đó có trên 7 nghìn ha đất rừng tự nhiên, còn lại là đất rừng sản xuất, vì vậy công tác bảo vệ rừng,...

Lễ bàn giao công trình vui chơi cho thiếu nhi tại khu Thắng Lợi, xã Đồng Lạc
T/h: Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập) 30/10/2020 09:01

Ngày 25/10, tại khu Thắng Lợi, xã Đồng Lạc, Huyện đoàn Yên Lập đã tổ chức lễ bàn giao công trình vui chơi cho thiếu nhi và bàn giao mô hình điểm thu gom vận chuyển rác thải sinh...

Hội nghị thực hiện chính sách cấp chứng chỉ rừng bền vững
T/h: Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập) 21/10/2020 14:53

Vừa qua, UBND huyện tổ chức Hội nghị thực hiện chính sách cấp chứng chỉ rừng bền vững cho 85 hộ gia đình có rừng sản xuất với diện tích hơn 3ha trở lên thuộc 17 xã, thị trấn trên...

Thông báo: Quyết định thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu Đâng, khu Bóp xã Trung Sơn để thực hiện Dự án: Hồ chứa nước Ngòi Giành tỉnh Phú Thọ (lần 8)
17/07/2020 08:59

Ngày 15/7/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 1278/QĐ-UBND về thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu Đâng, khu Bóp xã Trung Sơn để thực hiện Dự án: Hồ chứa...

Thông báo: Quyết định thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng tại khu Minh Tiến, xã Đồng Thịnh để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất ở, sân chơi văn hóa thể thao, xây nhà văn hóa khu Minh Tiến
28/05/2020 16:19

Ngày 18/5/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 843/QĐ-UBND về việc thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng tại khu Minh Tiến, xã Đồng Thịnh để thực...

Thông báo: Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng đối với hộ kinh doanh cá thể bà Đinh Nguyễn Kiều Oanh
21/05/2020 09:46

Ngày 11/6/2019 UBND huyện Yên Lập ban hành Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng đối với hộ kinh doanh cá thể bà Đinh Nguyễn Kiều Oanh

Thông báo: Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Lập
09/01/2020 11:07

Ngày 30/12/2019 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 3462/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Lập

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ
12/02/2019 00:00

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 3777/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

QĐ phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2018
01/10/2018 00:00

Ngày 13/9/2018, UBND huyện Yên Lập đã ban hành Quyết định số 2306/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ