Thông báo: Quyết định về việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án: Khai thác chế biến quặng sắt tại khu vực đồi ao Bon, khu Xuân Thượng, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập
Ban biên tập 12/04/2022 10:25

Ngày 25/3/2022 Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 351/QĐ-UBND về việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án: Khai thác chế biến quặng sắt tại khu vực đồi ao...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Lập
Ban Biên tập 29/10/2021 13:37

Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh thông báo đấu giá Quyền sử dụng 39 ô đất ở Khu Tân An 4, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Thông tư mới hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Ban Biên tập 28/07/2021 13:48

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng
Ban biên tập 20/07/2021 17:07

Ngày 16/7/2021 Chủ tịch UBND huyện ban hành Văn bản số 1021/UBND-KL về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Công điện về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Ban biên tập 07/06/2021 08:10

Theo Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Yên Lập chú trọng phòng cháy, chữa cháy rừng
Bích Thọ - Vũ Trịnh( Đài TT Yên Lập) 22/01/2021 21:24

Yên Lập có diện tích rừng và đất lâm nghiệp khá lớn với trên 30 nghìn ha, trong đó có trên 7 nghìn ha đất rừng tự nhiên, còn lại là đất rừng sản xuất, vì vậy công tác bảo vệ rừng,...

Lễ bàn giao công trình vui chơi cho thiếu nhi tại khu Thắng Lợi, xã Đồng Lạc
T/h: Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập) 30/10/2020 09:01

Ngày 25/10, tại khu Thắng Lợi, xã Đồng Lạc, Huyện đoàn Yên Lập đã tổ chức lễ bàn giao công trình vui chơi cho thiếu nhi và bàn giao mô hình điểm thu gom vận chuyển rác thải sinh...

Hội nghị thực hiện chính sách cấp chứng chỉ rừng bền vững
T/h: Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập) 21/10/2020 14:53

Vừa qua, UBND huyện tổ chức Hội nghị thực hiện chính sách cấp chứng chỉ rừng bền vững cho 85 hộ gia đình có rừng sản xuất với diện tích hơn 3ha trở lên thuộc 17 xã, thị trấn trên...

Thông báo: Quyết định thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu Đâng, khu Bóp xã Trung Sơn để thực hiện Dự án: Hồ chứa nước Ngòi Giành tỉnh Phú Thọ (lần 8)
17/07/2020 08:59

Ngày 15/7/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 1278/QĐ-UBND về thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu Đâng, khu Bóp xã Trung Sơn để thực hiện Dự án: Hồ chứa...