Thông báo kết quả cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập”
Ban Biên tập 06/06/2022 16:00

Ngày 06/6/2022, Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập” ban hành văn bản số 47/TB-BTC Thông báo kết quả cuộc thi " Sáng tác tiêu đề - biểu tượng" huyện...

Ban tổ chức cuộc thi sáng tác Tiêu đề, Biểu tượng huyện Yên Lập
Vũ Trịnh (Trung tâm VH-TT-DL huyện Yên Lập) 14/01/2022 08:08

Ban tổ chức cuộc thi sáng tác Tiêu đề, Biểu tượng huyện Yên Lập, vừa tổ chức chấm điểm lựa chọn Tiêu đề, Biểu tượng huyện Yên Lập. Dự và tham gia chấm điểm cuộc thi có đồng chí...

Quy chế chấm điểm cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập”
Ban biên tập 30/12/2021 10:57

Ngày 30/12/2021, Ban Tổ chức cuộc thi "Sáng tác tiêu đề - Biểu tượng huyện Yên Lập" ban hành Quyết định số 2126/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế chấm điểm cuộc thi “Sáng tác tiêu đề...

Kết quả tiếp nhận tác phẩm dự thi cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập”
Ban Biên tập 24/12/2021 04:47

Cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập” được triển khai từ tháng 6/2021; thời gian tiếp nhận tác phẩm tham gia dự thi từ 01/7/2021 đến hết ngày 15/12/2021

Thông báo lùi thời gian nhận tác phẩm tham gia cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập”
Ban Biên tập 31/10/2021 21:55

Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập” thông báo lùi thời gian nhận tác phẩm tham gia cuộc thi đến hết ngày 15/12/2021

Đề nghị hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập"
Lê Quang 14/07/2021 10:46

Ngày 14/7/2021, Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập" ban hành Văn bản số 992/CV-BTC về việc hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu...

Thể lệ cuộc thi "Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập"
Ban Biên tập 01/07/2021 09:09

Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi "Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập"

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập”
Ban Biên tập 14/06/2021 13:58

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 01/7/2021 đến 31/10/2021