Đề nghị hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập"
Lê Quang 14/07/2021 10:46

Ngày 14/7/2021, Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập" ban hành Văn bản số 992/CV-BTC về việc hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu...

Thể lệ cuộc thi "Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập"
Ban Biên tập 01/07/2021 09:09

Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi "Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập"

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập”
Ban Biên tập 14/06/2021 13:58

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 01/7/2021 đến 31/10/2021