Báo cáo cập nhật (8h, ngày 27/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
27/02/2020 09:10

Theo cáo cáo cập nhật (8h, ngày 27/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Báo cáo cập nhật (8h, ngày 26/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
26/02/2020 08:14

Theo báo cáo cập nhật (8h, ngày 26/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Báo cáo cập nhật (8h, ngày 25/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
25/02/2020 08:57

Theo báo cáo cập nhật (8h, ngày 25/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Báo cáo cập nhật (8h, ngày 24/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
24/02/2020 09:42

Theo báo cáo cập nhật nhanh (8h, ngày 24/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Báo cáo cập nhật (8h, ngày 21/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
21/02/2020 09:59

Theo báo cáo cập nhật (8h, ngày 21/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Cập nhật mới nhất (ngày 20/02/2020 ) về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19
20/02/2020 10:08

Theo báo cáo cập nhật (ngày 20/02/2020 ) của phòng Y tế huyện về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Danh sách người trở về từ quốc gia có dịch (Trung Quốc) và người trở về từ tỉnh Vĩnh Phúc đang được theo dõi tại cộng đồng
19/02/2020 09:18

Theo báo cáo cung cấp của phòng Y tế huyện (ngày 19/02/2020) danh sách người trở về từ quốc gia có dịch (Trung Quốc) và người trở về từ tỉnh Vĩnh Phúc đang được theo dõi tại cộng...

Báo cáo cập nhật (8h, ngày 19/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
19/02/2020 09:09

Theo báo cáo cập nhật (8h, ngày 19/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Báo cáo cập nhật (7h30, ngày 18/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
18/02/2020 09:11

Theo báo cáo cập nhật (7h30, ngày 18/02/2020) của phòng Y tế huyện Yên Lập về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, như sau: