Tăng cường kiểm soát, xét nghiệm, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Ngày 24/7/2021, UBND huyện Yên Lập ban hành văn bản về việc tăng cường kiểm soát, xét nghiệm, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người trở về từ tỉnh, thành phố giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg và các vùng ổ dịch đang hoạt động thuộc các tỉnh, thành khác.

Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Yên Lập khóa XX

Ngày 19/7 HĐND huyện Yên Lập tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XX Nhiệm kỳ 2021- 2026.

Doanh nghiệp thực hiện “mục tiêu kép”

(baophutho.vn)-Thực hiện “mục tiêu kép” vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh, vừa nỗ lực sản xuất, kinh doanh không chỉ giúp doanh nghiệp (DN) trụ vững mà còn giữ đà tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Với mục tiêu “sống an toàn với dịch bệnh COVID-19”, các DN trên địa bàn đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Tăng cường kiểm soát, xét nghiệm, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Ngày 24/7/2021, UBND huyện Yên Lập ban hành văn bản về việc tăng cường kiểm soát, xét nghiệm, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người trở về từ tỉnh, thành phố giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg và các vùng ổ dịch đang hoạt động thuộc các tỉnh, thành khác.

Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày 16/7/2021 Chủ tịch UBND huyện ban hành Văn bản số 1021/UBND-KL về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ

Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ

Chương trình tình nguyện tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh căn cứ Tôn Sơn - Mộ Xuân xã Xuân An

Ngày 10/7, đoàn thanh niên Khối Cơ quan chính quyền (CQCQ) huyện phối hợp với Đoàn xã Xuân An tổ chức chương trình tình nguyện tại Khu di tích Lịch sử Văn hóa cấp tỉnh Căn cứ Tôn Sơn - Mộ Xuân.