Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2022
  • Cập nhật: 12/11/2021
  • Lượt xem: 2760 lượt xem

Sáng 11/11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân (CAND) năm 2022. Đồng chí Bùi Hồng Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Theo Kế hoạch năm 2022, huyện Yên Lập được tỉnh giao chỉ tiêu dự kiến 203 công dân, trong đó có 180 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 23 công dân thực hiện nghĩa vụ CAND. Để triển khai thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ CAND năm 2022 đạt hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu giao, huyện đã kiện toàn HĐNVQS, phân công các thành viên phụ trách công tác tuyển quân tại các xã, thị trấn. Đồng thời chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật CAND và các văn bản hướng dẫn thi hành; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện. Triển khai đầy đủ quy trình các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo kế hoạch. Trước mắt, thực hiện tốt công tác rà soát và phân loại nguồn sẵn sàng nhập ngũ, phục vụ tốt cho công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại các địa phương theo phương châm tuyển người nào chắc người đó, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao nhất.

Hội nghị đã giành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, tập trung vào các vấn đề: giải pháp quản lý nguồn tại địa phương; biện pháp xử lý các trường hợp chống, trốn thực hiện Luật NVQS, Luật CAND…

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐNVQS huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự đến Nhân dân bằng nhiều hình thức; Tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ CAND; thực hiện công tác tuyển quân đúng quy trình, các bước đảm bảo công khai, minh bạch, giải quyết kịp thời các vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở; chủ động rà soát, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi ngập ngũ; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, kinh phí, nhân lực để tổ chức khám tuyển sức khỏe đảm bảo nghiêm túc; kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Đặc biệt, do diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, công tác phân luồng, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phải được thực hiện chặt chẽ từ khi tổ chức khám tuyển, đến khi giao nhận quân đảm bảo an toàn tuyệt đối./. 


 

Thực hiện: Hồng Vân ( Đài TT Yên Lập)