Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc tại Yên Lập
  • Cập nhật: 24/12/2018
  • Lượt xem: 35662 lượt xem

Ngày 24/10, Đoàn kiểm tra của Ban tuyên giáo tỉnh ủy Phú Thọ do Đồng chí Hà Xuân Thiện - Phó trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Yên Lập kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đản(khóa XI) về " Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".


Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi kiểm tra các đồng chí trong đoàn công tác đã nghe lãnh đạo huyện Yên Lập báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Báo cáo nêu rõ   Trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trân tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và ngành giáo dục đào tạo huyện Yên Lập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, Chương trình hành động số 44 của Tỉnh ủy Phú Thọ, Chương  trình hành động số 30 của Huyện ủy Yên lập đạt được những kết quả quan trọng, hệ thống trường lớp được đầu tư và phát triển đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Chất lượng phổ cập, chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non từng bước được nâng lên rõ rệt. Đến nay tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS được quan tâm thực hiện. Công tác xây dựng trường học đạt chuần quốc gia được quan tâm toàn huyện hiện đã có 39/59 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 66,1%. Duy trì 17/17 Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn. Công tác xã hội hóa giáo dục - đào tạo, khuyến học khuyến tài  được quan tâm thực hiện, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Kết luận buổi làm việc đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu trong thời gian tới huyện Yên Lập cần bám sát vào các chương trinh, kế hoạch của tỉnh, của huyện đã đề ra, đặc biệt tập trung vào các mục tiêu còn đạt thấp như: Tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; lao động qua đào tạo; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; chất lượng giáo dục so với mặt bằng chung của tỉnh còn thấp; công tác hướng nghiệp cho học sinh còn hạn chế. do vậy cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với giáo dục-đào tạo, chú trọng công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện, trong đó đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, tăng cường kiểm tra, kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục, đào tạo nhằm đạt kết quả tôt theo Nghị quyết 29 của TW đã đề ra./.

Bích Thọ - Vũ Trịnh ( Đài TT Yên Lập)