Nông dân Yên Lập đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi
  • Cập nhật: 14/09/2022
  • Lượt xem: 1201 lượt xem

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Yên Lập thực hiện có hiệu quả, tạo sự lan tỏa và thu hút đông đảo hội viên tham gia. Từ phong trào, nhiều hộ vượt khó thoát nghèo bền vững; tăng hộ khá, giàu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.


Mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của chi Hội Nông dân nghề nghiệp An Tâm xã Lương Sơn

Giai đoạn 2017 - 2022, mặc dù kinh tế có nhiều biến động song được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của UBND, UBMTTQ cùng các tổ chức chính trị xã hội giúp phong trào ngày một phát triển, nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, thu hút hàng trăm lao động tại địa phương có việc làm thường xuyên; phát huy tiềm năng sẵn có của từng gia đình, xây dựng mô hình kinh tế cho thu nhập cao, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương điển hình như mô hình sản xuất kem kết hợp trồng rừng, chăn nuôi của hộ bà Nguyễn Thị Quang xã Lương Sơn; xưởng sản xuất kinh doanh chế biến gỗ của hộ ông Lê Văn Nghiệp xã Minh Hòa; mô hình trồng rừng và cây ăn quả của hộ ông Vũ Hữu Lợi xã Phúc Khánh. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã khuyến khích, động viên nông dân, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thi đua làm giàu. Thông qua phong trào Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân trong huyện đóng góp hơn 11,2 tỷ đồng và trên 4.000 ngày công cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó đã làm mới và sửa chữa 71,8 km đường giao thông nông thôn; xây mới và cải tạo 19 km kênh mương, 16 cầu, cống. Nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã hiến đất và tích cực góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi như nhà văn hóa, cầu cống, đường giao thông nông thôn…tích cực tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo, hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai, dịch bệnh, bão lụt; đóng góp tiền mặt, ngày công xây tặng nhà nghĩa tình, nhà nhân ái, cho những hộ còn khó khăn về nhà ở.

Qua phong trào, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hộ nông dân giỏi với các hộ nông dân nghèo đã trở thành nề nếp trong sản xuất và đời sống văn hoá của nông thôn. Các hộ nông dân SXKDG đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho hơn 1000 lao động, trong đó có trên 400 lao động có việc làm thường xuyên; hơn 600 lao động có việc làm theo mùa vụ; giúp đỡ vốn; giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất cho hơn 2.000 lượt hộ nông dân; giúp hơn 150 hộ nông dân thoát được nghèo và đang vươn lên làm ăn khá giả.

Phong trào “Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tạo sức lan tỏa và đem lại hiệu quả thiết thực, cuộc sống người dân ngày càng nâng cao, các hộ SXKDG tạo việc làm tại chỗ, giúp đỡ các hộ gặp khó khăn về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững. Năm 2021, toàn huyện có 4993 hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp, trong đó, cấp Trung  ương 18 hộ, cấp tỉnh 206 hộ, cấp huyện 1224 còn lại là cấp cơ sở.

Giai đoạn 2023 - 2028, HND huyện tập trung nâng cao trình độ sản xuất, thâm canh, kiến thức quản lý kinh tế và thị trường, giúp nông dân phát triển các loại hình và đối tượng sản xuất, kinh doanh phù hợp, gắn với hỗ trợ về vốn, vật tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tập trung hướng dẫn phong trào phát triển theo hướng liên kết, hợp tác, đoàn kết giúp nhau trong sản xuất, kinh doanh. Thúc đẩy liên kết giữa các mô hình sản xuất, kinh doanh, giữa các hộ nông dân SXKDG để giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Bích Thọ (Trung tâm VH - TT - DL và TT Yên Lập)