UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2018
  • Cập nhật: 24/08/2018
  • Lượt xem: 13967 lượt xem

Ủy ban nhân dân huyện vừa tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2018. Đồng chí Trần Việt Hùng - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu nghe dự thảo Báo cáo kết quả sau 02 năm thực hiện Nghị quyết 47- NQ/HU ngày 02/8/2018  của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp chế biến sâu nông lâm thủy sản, vật liệu xây dựng và phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 48-NQ/HU ngày 03/8/2016 của Ban Chấp hành đảng bộ huyện về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản chuyên canh, tập trung theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp với đặc điểm tự nhiên, giai đoạn 2016 - 2020.

Hùng2

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị.

 Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận của các đại biểu, đ/c Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện nghị quyết. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng được phân công tham mưu cho UBND huyện xây dựng các báo cáo phải bám sát vào các mục tiêu được đề ra trong nghị quyết để số liệu so sánh đánh giá chính xác tiến độ thực hiện nghị quyết của ban chấp hành Huyện ủy, chỉ rõ những hạn chế  trong quá trình tổ chức thực hiện để đưa ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết đã ra./.  

                                         T/h: Vũ Trịnh( Đài TT Yên Lập)